PrestaShop pojawia się błąd "fatal error"

Jeżeli po instalacji modułu Tpay dla PrestaShop 1.6/1.7, po przejściu do wybranej metody płatności pojawia się błąd "Fatal error" lub biała strona, oznacza to, że moduł został nieprawidłowo zainstalowany lub zaktualizowany.

Moduł Tpay podczas instalacji tworzy w bazie danych pomocnicze tabele służące do obsługi transakcji oraz dodaje nowy wirtualny produkt "TPAY_FEE" służący do obliczania prowizji przenoszonej na płatnika.

W związku z tym należy przeprowadzać instalację lub aktualizację modułu przez instalator modułów PrestaShop dostępny w panelu administracyjnym sklepu, a nie poprzez ręczne wgranie plików modułu na serwer przez FTP.

Jeżeli w Twoim sklepie pojawia się wspomniany błąd, usuń moduł i zainstaluj go przez instalator modułów.

Nie dokonuj również żadnych ręcznych modyfikacji produktu wirtualnego, gdyż jego parametry zmieniają się dynamicznie przy każdym zamówieniu.

Was this answer helpful?
 0
 0