Czy jest możliwość integracji z platformą WIX?

W tej chwili nie możemy stworzyć modułu naszych płatności, ponieważ platforma WIX nie udostępnia takich możliwości gdyż jest zamknięta na ręczne modyfikacje.
Można natomiast zwrócić się do jej twórców z prośbą o dodanie takiej integracji. Prawdopodobnie integracja zostanie wykonana, jeśli ilość chętnych sprzedawców osiągnie odpowiedni poziom.
Pod tym adresem znajduje się więcej informacji https://support.wix.com/en/article/requesting-additional-payment-providers

Was this answer helpful?
 0
 0