WYMAGANIA

Elementy potrzebne do prawidłowego działania modułu płatności:

 • System OpenCart 2.3
 • Pliki instalacyjne modułu płatności tpay.com dla OpenCart
 • W OpenCart musi być dodana waluta PLN. Jest to niezbędne, bez tego moduł nie będzie działać. Nie musi być to domyślna waluta. (System -> Localisation-> Currencies).

Moduł był testowany na wersji OpenCart 2.3.0.2

INSTALACJA MODUŁU

 1. Wypakuj zawartość archiwum tpayopencart2.3.zip na dysk. Po rozpakowaniu otrzymasz folder „tpayopencart 2.3”, w którym znajdują się foldery "admin" oraz "catalog".
 2. Oba te katalogi należy skopiować na serwer, do głównego katalogu Twojego sklepu OpenCart (zarówno folder "admin" jak i "catalog" już istnieje, ale zawierają inną zawartość). Nastąpi dodanie nowych plików do katalogu sklepu.
 3. Po zakończeniu kopiowania plików należy zalogować się do panelu administracyjnego OpenCart. Następnie należy przejść do Extensions-> Payments
 4. Pojawi się posortowana alfabetycznie lista modułów systemów płatności. Z dostępnej listy należy odszukać moduł tpay.com. W celu zainstalowania modułu, należy użyć przycisku „Install”, widoczny przy tpay.com
 5. Po poprawnym zainstalowaniu modułu należy przejść do jego
  konfiguracji, w tym celu należy wybrać przycisk „Edit”.
 6. Należy odpowiednio skonfigurować moduł tpay w celu jego prawidłowego działania.

  Poniżej znajduje się opis wraz z informacjami jak należy uzupełnić formularz z ustawieniami:
  1. Płatności aktywne (Active) – zaznacz TAK (YES)
  2. Pozycja na liście płatności (Order) – wybierz 1
  3. ID Sprzedawcy (Seller ID) – należy wpisać ID nadany przez system tpay.com. Dostępny w Panelu Odbiorcy Płatności.
  4. Kod potwierdzający (Confirmation code)- należy wpisać kod bezpieczeństwa dostępny w Panelu Odbiorcy Płatności (zakładka Ustawienia->Powiadomienia).
  5. Waluta (Currency) - waluta w jakiej realizowane są transakcje. Serwis tpay.com akceptuje wpłaty przelewami w PLN. Z listy dostępnych walut należy wybrać PLN.
  6. Zamówienie błędne ( Erroneous payments status )- taki status (w sklepie sprzedawcy) otrzyma zamówienie, dla którego przy płatności wystąpiła nadpłata lub niedopłata (i różnica nie mieści się w ustawionych progach w Panelu Sprzedawcy)
  7. Zamówienie zrealizowane (Completed payments status ) - taki status w sklepie sprzedawcy otrzyma zamówienie, które zostało poprawnie opłacone przez system tpay.
  8. Miejsce wyboru kanału płatności (Payment place):
   1. Sklep (Shop) – klient na stronie sklepu dokona wyboru kanału płatności.
   2. tpay.com – klient po złożeniu zamówienia zostanie przeniesiony na stronę tpay, gdzie wybierze kanał płatności.
  9. Widok płatności na stronie sklepu (Payment view).
   1. - Tiles (Kafelki) – kanały płatności na stronie sklepu zostaną przedstawione graficznie (loga banków).
   2. - Selection list (Lista) – Kanały płatności zostaną przedstawione w liście, gdzie należy wybrać kanał płatności po jego nazwie.
 7. Zapisz ustawienia, klikając niebieski przycisk "ZAPISZ" w prawym górnym roku strony.
 8. Od tej chwili Twoi klienci będą mogli akceptować płatności korzystając z systemu szybkich płatności tpay.com