WYMAGANIA

Elementy potrzebne do prawidłowego działania modułu płatności.

 1. System OpenCart 3
 2. Wersja PHP 5.6 lub wyższa
 3. Pliki instalacyjne modułu płatności comdla OpenCart
 4. W OpenCart musi być dodana waluta PLN. Jest to niezbędne, bez tego moduł nie będzie działać. Nie musi być to domyślna waluta. (System -> Localisation-> Currencies).

Moduł był testowany na wersji OpenCart 3.0.2.0

INSTALACJA MODUŁU

 1. Wypakuj zawartość archiwum tpayopc3.zip na dysk. Po rozpakowaniu otrzymasz  foldery, "admin", "catalog" oraz system.
 2. Wszystkie katalogi należy skopiować na serwer, do głównego katalogu Twojego sklepu OpenCart (zarówno folder "admin", "catalog" oraz „system” już istnieją, ale zawierają inną zawartość). Nastąpi dodanie nowych plików do katalogu sklepu.
 3. Po zakończeniu kopiowania plików należy zalogować się do panelu administracyjnego OpenCart. Następnie należy przejść do Extensions-> Extensions ->Payments
 4. Pojawi się posortowana alfabetycznie lista modułów systemów płatności. Z dostępnej listy należy odszukać moduł Tpay.com. W celu zainstalowania modułu, należy użyć przycisku „Install”, widoczny przy Tpay.com
 5. Po poprawnym zainstalowaniu modułu należy przejść do jego konfiguracji, w tym celu należy wybrać przycisk „Edit” .
 6. Należy odpowiednio skonfigurować moduł Tpay w celu jego prawidłowego działania.
 7. Poniżej znajduje się opis wraz z informacjami jak należy uzupełnić formularz z ustawieniami:
  1. Płatności aktywne (Status) – zaznacz TAK (Enabled)
  2. Pozycja na liście płatności (Order) – wpisz 1
  3. ID Sprzedawcy (Seller ID) – należy wpisać ID nadany przez system Tpay.com. Dostępny w Panelu Odbiorcy Płatności.
  4. Kod potwierdzający (Confirmation code)- należy wpisać kod bezpieczeństwa dostępny w Panelu Odbiorcy Płatności (zakładka Ustawienia->Powiadomienia). 
  5. Waluta (Currency) - waluta w jakiej realizowane są transakcje. Serwis tpay.com akceptuje wpłaty przelewami w PLN. Z listy dostępnych walut należy wybrać PLN.
  6. Status nowego zamówienia (New order status)
  7. Zamówienie błędne (Erroneous payments status )- taki status (w sklepie sprzedawcy) otrzyma zamówienie, dla którego przy płatności wystąpiła nadpłata lub niedopłata (i różnica nie mieści się w ustawionych progach w Panelu Sprzedawcy)
  8. Zamówienie zrealizowane (Completed payments status ) - taki status w sklepie sprzedawcy otrzyma zamówienie, które zostało poprawnie opłacone przez system tpay.
 8. Zapisz ustawienia, klikając niebieski przycisk "ZAPISZ" w prawym górnym roku strony. 
 9. Od tej chwili Twoi klienci będą mogli akceptować płatności korzystając z systemu szybkich płatności Tpay.com 

UWAGA:

W przypadku ustawienia niestandardowego widoku sklepu i wgrania nowego motywu konieczne jest skopiowanie plików tpay.tpl oraz tpay_redirect.tpl. 

Z katalogu: catalog/view/theme/default/template/extension/payment. 

Do: catalog /view/theme/NAZWA WIDOKU/template/extension/payment.