WYMAGANIA

Aby korzystać z modułu płatności Tpay.com dla skryptu QuickCart niezbędne jest, by środowisko posiadało następujące elementy:

 1. System QuickCart 6.x (http://opensolution.org/)
 2. Wersja serwera PHP minimum 5.4
 3. Pliki instalacyjne modułu płatności Tpay.com
 4. Ustawiona waluta PLN w sklepie.

Moduł był testowany na wersji polskiej Quick.Cart 6.5.

 INSTALACJA MODUŁU

 1. Rozpakuj zawartość archiwum na dysk.
 2. Po rozpakowaniu powinien powstać folder „tr_quickcart6”,  w którym znajduje się plik trvalidation.php, oraz folder tpay.
 3. Zaloguj się do panelu administracyjnego QuickCart, przejdź do zakładki Strony / Nowa Strona.
 4. Następnie utwórz dwie strony.
  1. Pierwszą stroną będzie strona na którą zostanie przekierowany klient po poprawnie opłaconej płatności, powinien na niej się pojawić komunikat z podziękowaniem za dokonanie płatności.
  2. Druga strona to strona na którą zostanie przekierowany użytkownik po wykonaniu błędnej transakcji, powinna zawierać komunikat o błędzie. Adresy URL tych stron będą potrzebne w modyfikacji pliku konfiguracyjnego QuickCart.
 5. W katalogu tpay należy edytować plik tpay_config.php (np. za pomocą programu notepad++). W pliku należy podmienić następujące dane:
  //id sprzedawcy
  $config['id'] = "1010";
  //kod potwierdzajacy
  $config['kod'] = "demo";
  //adres powrotny po wykonaniu transakcji z wynikiem blednym
  $config['error_url'] = "http://domena.pl/error";
  // adres strony z podziekowaniami.
  $config['back_url'] = "http://domena.pl/success";
  //uzupelnij swoja domene w celu lokalizacji pliku trvalidation.php
  $config['notify_url'] = "http://domena.pl/trvalidation.php";​
  Pamiętaj, aby uzupełnić Twoje ID sprzedawcy w polu $config['id']
  Twój Kod Bezpieczeństwa (dostępny w Panelu Odbiorcy Płatności w zakładce Powiadomienia) oraz adresy stron zwrotnych podanych w pkt 4.
  Należy szczególnie zwrócić uwagę, aby poprawnie uzupełnić $config['notify_url'].
 6. Zapisz zmiany w edytowanym pliku.
 7. Wyślij plik tpay_config.php do głównego katalogu Quick.Cart na Twoim serwerze.
 8. Wyślij katalog „tpay” do folderu „plugins” na Twoim serwerze.
 9. Zaloguj się do panelu administracyjnego Quick.Cart, przejdź do zakładki Zamówienia / Nowa Płatność i utwórz nową płatność:

  Zwróć uwagę, że nazwa płatności musi być dokładnie „tpay.com”, tak jak na powyższej ilustracji.
 10. Zapisz nową płatność, a następnie przejdź do Zamówienia->Sposoby dostawy, wybierz z listy wybranego dostawcę, z którym ma być powiązany moduł Tpay. 
 11. W Edycji sposobu dostawy zaznacz tpay.com po prawej stronie, ustal kwoty za korzystanie z usługi i zapisz.
 12. Teraz należy wybrać sposób w jaki Klient ma zostać przekierowany do systemu płatności tpay.com. Może się to odbyć na trzy sposoby:
  1. Użytkownik wybiera kanał płatności na stronie sprzedawcy i zostaje bezpośrednio przekierowany do banku, który wybrał (forma kafelków).

   W tym celu należy w pliku order-step-3.php dodać fragment kodu:
   <?php require_once DIR_PLUGINS . 'tpay/tpay_checkout.php';
   new \tpay\TpayCheckout($aOrder, $iOrder, $oOrder, 1); ?>​

   w ok. ¾ długości pliku, w linii pomiędzy znacznikami </table> oraz </div>

  2. Użytkownik wybiera kanał płatności na stronie sprzedawcy i zostaje bezpośrednio przekierowany do banku, który wybrał (forma listy rozwijanej).

   W tym celu należy w pliku order-step-3.php dodać fragment kodu:
   <?php require_once DIR_PLUGINS . 'tpay/tpay_checkout.php';
   new \tpay\TpayCheckout($aOrder, $iOrder, $oOrder, 2); ?>​

   w ok. ¾ długości pliku, w linii pomiędzy znacznikami </table> oraz </div>

  3. Użytkownik po wybraniu przycisku zostaje przekierowany do Panelu Transakcyjnego Tpay, gdzie dokonuje wyboru kanału płatności.

   W tym celu należy w pliku order-step-3.php dodać fragment kodu:
   <?php require_once DIR_PLUGINS . 'tpay/tpay_checkout.php';
   new \tpay\TpayCheckout($aOrder, $iOrder, $oOrder, 3); ?>​
   w ok. ¾ długości pliku, w linii pomiędzy znacznikami </table> oraz </div>
 13. Od teraz Twoi klienci będą mogli dokonywać szybkich płatności online przez system Tpay.com.