Skąd merchant może uzyskać dane dostępowe do API w Panelu Akceptanta Tpay?

Wymagane dane:

  • ID Klienta
  • Kod bezpieczeństwa
  • Klucz API
  • Klucz API kartowego


1. ID klienta to identyfikator, który podajemy w formularzu do zalogowania się. Znajduje się on również po zalogowaniu do panelu, w prawym górnym logu.

2. Kod bezpieczeństwa jest dostępny w pozycji Menu -> Ustawienia -> Powiadomienia.

3. Klucz API jest dostępny w pozycji Menu -> Integracja -> API. Możemy utworzyć wiele kluczy. Każdy z nich może mieć inne rodzaje uprawnień oraz różne hasła.

4. Klucz API kartowego jest dostępny w innej pozycji, niż standardowy klucz integracyjny. Możliwy do pobrania z pozycji Menu -> Płatności kartami -> API.