Jak zaimportować raport do Google Data Studio

Dane z raportu wpłat, pobranego z Panelu Akceptanta można łatwo zaimportować do arkuszy kalkulacyjnych Google.

Po pobraniu raportu, otwórz go dowolnym narzędziem do edycji dokumentów tekstowych np. Notepad++ i usuń nagłówek informujący o zestawieniu np. "Zestawienie transakcji i zwrotów dla ..." tak, aby pierwszym wierszem pliku były dane zaczynające się od "LP;ID transakcji...".

Zapisz plik i przejdź do arkuszy kalkulacyjnych Google, utwórz nowy pusty arkusz i zaimportuj plik.
W tym celu należy wybrać Plik -> importuj -> prześlij i wskazać plik z raportem w formacie .csv.
Następnie w opcjach importu jako separator danych należy wprowadzić Typ separatora ";" średnik.

 

Po imporcie, można te dane wykorzystać w Google Data Studio wskazując arkusz jako połączone źródło danych.

altalt
Was this answer helpful?
 0
 0