MID

Numer identyfikacyjny w Elavon. Jest określony dla każdego z użytkowników, niezbędny przy podpięciu kart na stronie sklepu. Wymagany również przez tpay.com w celach uruchomienia kart danemu Merchantowi.

Was this answer helpful?
 0
 0