Proces odnawiania i aktualizacji płatności powtarzalnej BLIK przebiega w następujący sposób: 

  • Przed upłynięciem daty ważności płatności powtarzalnej, sprzedawca może wysłać kolejne zaproszenie do jej przedłużenia.
  • Jeżeli płatnik zaakceptuje propozycję, bank aktualizuje datę ważności w systemie BLIK, a sprzedawca otrzymuje informację za pośrednictwem Tpay.
  • Sprzedawca może wysłać kolejne zaproszenie wraz z żądaniem autoryzacji transakcji powtarzalnej również w celu zwiększenia stałej kwoty płatności powtarzalnej, dla której stosowana ma być automatyczna autoryzacja. Może się to zdarzyć przy zmianie planu abonamentowego.

Ważne! 

Zwrotne powiadomienie o aktualizacji aliasu jest przesłane tylko wtedy, gdy następuje zmiana daty ważności. Z perspektywy płatnika odnowienie lub aktualizacja płatności powtarzalnej wygląda tak samo jak jej utworzenie.