Utworzenie płatności cyklicznej BLIK poprzedzone jest jednorazową transakcją zawierającą zaproszenie do utworzenia płatności powtarzalnej. System wysyła do płatnika zaproszenie zawierające identyfikator PAYID.

PAYID to wartość, która reprezentuje płatność powtarzalną dla danego użytkownika w sklepie internetowym sprzedawcy (płatnik może mieć więcej niż jedną płatność powtarzalną).

Przebiega to w następujący sposób:

  1. W aplikacji bankowej płatnikowi prezentowana jest do potwierdzenia płatność BLIK, a po jej potwierdzeniu pojawia się zaproszenie do utworzenia płatności.
  2. Gdy płatnik zaakceptuje utworzenie płatności powtarzalnej, bank zapisuje w systemie BLIK wartość PAYID, otrzymaną w zaproszeniu, jako alias aplikacji bankowej. Alians będzie używany do przekierowywania żądań autoryzacji transakcji powtarzalnej (zawierając dane PAYID oraz określających datę ważności cyklicznej płatności).
  3. Następnie sprzedawca otrzymuje powiadomienie o utworzeniu płatności powtarzalnej z PAYID przesłanym w zaproszeniu oraz datę jej ważności.
  4. Od tego momentu sprzedawca może przesyłać do autoryzacji transakcję powtarzalną posługując się wartością aliasu PAYID.


źródło:blik.com

 

Powiadomienia 

System BLIK przesyła do Tpay, a ten dalej do sprzedawcy, powiadomienia o następujących zdarzeniach związanych z aliasem PAYID (przesłanym przez Tpay w zaproszeniu do utworzenia lub aktualizacji płatności powtarzalnej):

  • powiadomienie o zarejestrowaniu aliasu PAYID wraz z datą ważności aliasu,
  • powiadomienia o aktualizacji aliasu PAYID (zmianie daty ważności),
  • powiadomienie o wyrejestrowaniu aliasu PAYID przez bank, np. na skutek usunięcia cyklicznej płatności przez płatnika (żądania autoryzacji z takim aliasem będą odrzucane przez System BLIK),
  • powiadomienia o wygaśnięciu ważności aliasu PAYID (żądania autoryzacji z takim aliasem będą odrzucane przez System BLIK).