Obsługujemy dwa modele płatności powtarzalnych:

1) Model A - płatności powtarzalne BLIK na kwotę stałą

 
Model A dotyczy możliwości realizacji transakcji powtarzalnej na stałą kwotę i ze stałą częstotliwością - gdy sprzedawca wymaga, aby transakcje powtarzalne były autoryzowane automatycznie (bez potwierdzania przez płatnika w aplikacji bankowej).

W modelu A zaproszenie do utworzenia płatności powtarzalnej musi zawierać następujące dane:

 • PAYID* (aliasValue),
 • stałą kwotę pojedynczej transakcji powtarzalnej (limitAmt) - prezentowaną płatnikowi na etapie tworzenia płatności powtarzalnej (nie podlega edycji),
 • stałą częstotliwość realizacji transakcji powtarzalnej (frequency) - prezentowaną płatnikowi na etapie tworzenia płatności powtarzalnej (nie podlega edycji),
 • datę ważności płatności powtarzalnej  (expirationDate) - datę, do której chcesz przesyłać żądania autoryzacji transakcji powtarzalnej w ramach danej płatności powtarzalnej (prezentowana płatnikowi, podlega edycji),
 • łączną wartość transakcji powtarzalnej (totalLimitAmt) - która będzie realizowana do daty ważności płatności powtarzalnej  (nie jest prezentowana płatnikowi, jest przeliczana przez bank, gdy płatnik zmieni datę ważności płatności powtarzalnej).
 • tytuł płatności powtarzalnej  (aliasLabel) – np. „plan standardowy” (maksymalnie 35 znaków) oraz adres internetowy/markę sprzedawcy (maksymalnie 35 znaków)


W modelu A sprzedawca przesyła dodatkowo informację, o wymaganiu, aby transakcje powtarzalne były autoryzowane automatycznie - bez potwierdzania przez płatnika w aplikacji bankowej.

W modelu A wyodrębniamy dwie sytuacje:

 • gdy kwota transakcji, z którą wysyłane jest zaproszenie ma charakter techniczny i jest zwracana płatnikowi,
 • gdy kwota transakcji, z którą wysyłane jest zaproszenie odpowiada płatności za pierwszy okres.

 2) Model M - płatności powtarzalne BLIK na kwotę zmienną

 

Sprzedawca chcący realizować transakcje powtarzalne na kwotę zmienną, wysyła zaproszenie do utworzenia płatności powtarzalnej w modelu M. Każda taka transakcja jest autoryzowana przez bank po jej potwierdzeniu przez płatnika w aplikacji bankowej.

W modelu M zaproszenie do utworzenia płatności powtarzalnej musi zawierać następujące dane:

 • PAYID* (aliasValue),
 • tytuł płatności powtarzalnej (aliasLabel) — np. „opłata zgodnie z umową...” zawierający maksymalnie 35 znaków oraz adres internetowy/markę (maksymalnie 35 znaków),
 • datę ważności płatności powtarzalnej (expirationDate) - datę, do której możesz przesyłać żądania autoryzacji transakcji powtarzalnej (prezentowana płatnikowi, podlega edycji),


Opcjonalnie w modelu M można zaproponować utworzenia płatności powtarzalnej na czas nieokreślony. Nie ma możliwości zażądania minimalnej daty ważności.

Dodatkowo sprzedawca może w zaproszeniu przewidywaną średnią kwotę transakcji powtarzalnej oraz przewidywaną częstotliwość realizacji, a także łączne limity wartości i liczby w ramach płatności powtarzalnych. Informacje te mogą zostać wykorzystane przez bank w rozwiązaniach typu „planer wydatków”.

W modelu M wyodrębniamy dwie sytuacje:

 • gdy zaproszenie do utworzenia płatności powtarzalnej jest wysyłane wraz z płatnością za bieżącą fakturę,
 • gdy zaproszenie do utworzenia płatności powtarzalnej jest wysyłane na skutek akcji podjętej przez płatnika w ustawieniach płatności (w systemie sprzedawcy), z transakcją na kwotę o charakterze technicznym.

Dokładna dokumentacja techniczna o tym, jak tworzyć transakcje z wykorzystanie modelu A lub M znajduje się wOPEN API.

*PAYID to wartość, która reprezentuje płatność powtarzalną dla danego użytkownika w systemie sprzedawcy (użytkownik może mieć więcej niż jedną płatność powtarzalną).

 

Dokumentacja jest oparta na dokumencie Polskiego Standardu Płatności o tym samym charakterze - parametry mogą się zmienić.