Obciążenia zwrotne PayPal

Uprzejmie informujemy, że serwis Tpay otrzymuje jedynie informację systemową z PayPal na temat statusu transakcji. W przypadku płatności kartowych PayPal, transakcja wykonana przez Klienta nie jest procesowana po naszej stronie. Nasz serwis udostępnia jedynie możliwość integracji na stronie danej metody płatności oraz odbiera z PayPal stosowne powiadomienia. W przypadki płatności kartowych PayPal obowiązuje Państwa umowa jaką Państwo zawarli z PayPal. 

W poniższym linku znajdą Państwo dodatkowe inforamcję na temat obciążeń zwrotnych wykonywanych przez PayPal :

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/security/sell-chargebackguide1

Was this answer helpful?
 0
 0