Wymagania

Aby korzystać z modułu płatności kartami tpay.com dla skryptu Magento niezbędne jest, by środowisko uruchomieniowe posiadało następujące elementy:

 1. System Magento wersja min. 2.x
 2. Pliki instalacyjne modułu pobrane z: https://tpay.com/integracja-w-sklepach lub program composer na serwerze
 3. Serwer PHP w wersji minimum 5.6

Moduł był testowany na systemie zbudowanym z wersji angielskiej Magento 2.2

Aktywacja płatności kartami

Skonfiguruj dostęp do API kart płatniczych, zgodnie z tym artykułem, wprowadzając konfigurację uwzględniającą następujące wskazówki:

 • W polu „adres URL powiadomień” wpisz link według następującego formatu: https://adressklepu.pl/magento2cards/tpaycards/notification
  gdzie „adressklepu.pl” należy zamienić na adres konfigurowanego sklepu.
 • Adresy powrotne są opcjonalne, gdyż moduł płatności przesyła je automatycznie dla każdej transakcji. W tym miejscu można wprowadzić np.
  https://adressklepu.pl/magento2cards/tpaycards/success
  oraz
  https://adressklepu.pl/magento2cards/tpaycards/error

Ręczna instalacja modułu

  1. Rozpakuj zawartość archiwum na dysk. Po rozpakowaniu powinien powstać folder „tpaycom”.
  2. Wyślij folder "tpaycom" i całą jego zawartość do katalogu app/code  na Twoim serwerze, gdzie znajduje się sklep Magento. Jeśli folder „code” nie istnieje to należy go utworzyć.
  3. Po wgraniu plików instalację należy dokończyć z poziomu konsoli wpisując następujące polecenia
   php bin/magento module:enable tpaycom_magento2cards 
   php bin/magento setup:upgrade​

Instalacja modułu przez composer

 1. W głównym folderze Magento wpisz następującą komendę aby pobrać moduł:
  composer require tpaycom/magento2cards
 2. Wpisz następujące komendy aby włączyć moduł:
  php bin/magento module:enable tpaycom_magento2cards
  php bin/magento setup:upgrade

Konfiguracja modułu

 1. Przejdź do ustawień modułu w zakładce Stores->Configuration.
 2. Następnie przejdź do modułów płatności Sales -> Payment Methods.
 3. Wybierz z listy tpay.com credit cards i przejdź do konfiguracji.
 4. Skonfiguruj następujące opcje:
  • Active – Należy wybrać ‘Yes’
  • Description – Opis jaki będzie wyświetlany przy bramce płatności
  • API key – klucz dostępu do API kartowego.
  • API password – hasło dostępu do API kartowego.
  • Verification code – Wygenerowany kod weryfikacyjny.
  • RSA key – Klucz publiczny RSA wygenerowany dla dostępu do API kartowego.
  • Multi-Currency MID type – określa czy MID jest typu EDCC lub Multi-Currency. Jeśli MID jest EDCC, to bramka kartowa będzie dostępna tylko dla zamówień w PLN.
  • Hash type – algorytm podpisu wygenerowanego dostępu do API kartowego
  • Enable credit card saving - umożliwia zapisywanie tokenów kart płatniczych dla przyszłych zakupów w sklepie (tylko zalogowani użytkownicy)
  • Dostępność z ograniczeniem państw – pozwala włączyć bramkę płatności tylko dla wybranych państw.
  • Dostępny od minimalnej kwoty zamówienia - minimalna kwota zmówienia w PLN dla jakiej będzie dostępna bramka tpay.com
  • Dostępny do maksymalnej kwoty zamówienia – maksymalna kwota zmówienia w PLN dla jakiej będzie dostępna bramka tpay.com
 5. Po zakończonej konfiguracji należy zapisać zmiany przyciskiem "Save Config" w prawym górnym rogu strony

Czyszczenie pamięci podręcznej

Po zapisaniu ustawień należy wyczyścić pamięć podręczną sklepu. W tym celu należy przejść do zakładki System->Cache Management i wybrać "flush static files cache".

Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać Flush Magento Cache

Wykonywanie zwrotów (tylko tryb produkcyjny)

Jeżeli klucz API został poprawnie skonfigurowany, możesz wykonywać zwroty częściowe lub całkowite z poziomu zamówienia w panelu administracyjnym Magento.

W tym celu, w szczegółach zamówienia:

 1. Przejdź do zakładki "faktury" i kliknij w szczegóły faktury wygenerowanej automatycznie dla zamówienia
 2. Wybierz z opcji "Credit Memo"
 3. Uzupełnij dane zwrotu i zatwierdź klikając w "Refund".