Wymagania

Aby korzystać z modułu płatności tpay.com dla skryptu Magento niezbędne jest, by środowisko uruchomieniowe posiadało następujące elementy:

 1. System Magento wersja min. 2.x z dostępną walutą "PLN"
 2. Pliki instalacyjne modułu pobrane z: https://tpay.com/integracja-w-sklepach lub program composer na serwerze
 3. Serwer PHP w wersji minimum 5.6

Moduł był testowany na systemie zbudowanym z wersji angielskiej Magento 2.2

Ręczna instalacja modułu

  1. Rozpakuj zawartość archiwum na dysk. Po rozpakowaniu powinien powstać folder „tpaycom”.
  2. Wyślij folder "tpaycom" i całą jego zawartość do katalogu app/code  na Twoim serwerze, gdzie znajduje się sklep Magento. Jeśli folder „code” nie istnieje to należy go utworzyć.
  3. Po wgraniu plików instalację należy dokończyć z poziomu konsoli wpisując następujące polecenia
   php bin/magento module:enable tpaycom_magento2basic 
   php bin/magento setup:upgrade​

 Instalacja modułu przez composer

 1. W głównym folderze Magento wpisz następującą komendę aby pobrać moduł:

  composer require tpaycom/magento2basic
 2. Wpisz następujące komendy aby włączyć moduł:

  php bin/magento module:enable tpaycom_magento2basic 
  php bin/magento setup:upgrade

Konfiguracja modułu

 1. Przejdź do ustawień modułu w zakładce Stores->Configuration.
 2. Następnie przejdź do modułów płatności Sales -> Payment Methods.
 3. Wybierz z listy tpay.com i przejdź do konfiguracji.
 4. Skonfiguruj następujące opcje:
  • Aktywny – Należy wybrać ‘Yes’
  • Opis – Opis jaki będzie wyświetlany przy bramce płatności na liście dostępnych metod
  • ID sprzedawcy – pole obowiązkowe, ID otrzymany od tpay.com, służący do logowania na konto.
  • Kod bezpieczeństwa – należy wpisać Kod bezpieczeństwa, który znajduje się w Panelu Odbiorcy Płatności tpay.com (Menu->Ustawienia->Powiadomienia->Kod bezpieczeństwa).
  • API Key – W panelu odbiorcy płatności, w zakładce ustawienia->api, należy wygenerować dostęp z uprawnieniami „transakcja” oraz „zwroty”, a następnie w tym polu wprowadzić wygenerowany klucz api. Opis wygenerowania dostępu API znajduje się w tym artykule
  • API Password – hasło do klucza API
  • Pokaż kanały płatności na stronie – po wybraniu tej opcji, lista płatności będzie widoczna na stronie sklepu. Klient zostanie przekierowany bezpośrednio do wybranej metody płatności. W innym przypadku klient dokona wyboru metody płatności po przekierowaniu na tpay.com. (Opcja ta jest wymagana jeżeli chcesz znać tytuł transakcji jeszcze przed jej opłaceniem.)
  • Dostępne tylko płatności online - wybranie tej opcji powoduje, że klient dokona wyboru sposobu płatności, spośród tych, które zapewniają bieżące księgowanie.
  • BLIK level zero (opcjonalnie) – pozwala na dokonanie płatności BLIK na stronie sklepu bez jego opuszczania. Klient wpisuje kod BLIK na stronie koszyka.
  • Dostępność z ograniczeniem państw – pozwala włączyć bramkę płatności tylko dla wybranych państw.
  • Dostępny od minimalnej kwoty zamówienia - minimalna kwota zmówienia w PLN dla jakiej będzie dostępna bramka tpay.com
  • Dostępny do maksymalnej kwoty zamówienia – maksymalna kwota zmówienia w PLN dla jakiej będzie dostępna bramka tpay.com
 5. Po zakończonej konfiguracji należy zapisać zmiany przyciskiem "Save Config" w prawym górnym rogu strony

Czyszczenie pamięci podręcznej

Po zapisaniu ustawień należy wyczyścić pamięć podręczną sklepu. W tym celu należy przejść do zakładki System->Cache Management i wybrać "flush static files cache".

Następnie w prawym górnym rogu należy wybrać Flush Magento Cache

Wykonywanie zwrotów (tylko tryb produkcyjny)

Jeżeli klucz API został poprawnie skonfigurowany, możesz wykonywać zwroty częściowe lub całkowite z poziomu zamówienia w panelu administracyjnym Magento.

W tym celu, w szczegółach zamówienia:

 1. Przejdź do zakładki "faktury" i kliknij w szczegóły faktury wygenerowanej automatycznie dla zamówienia
 2. Wybierz z opcji "Credit Memo"
 3. Uzupełnij dane zwrotu i zatwierdź klikając w "Refund".