Czy muszę dodać wszystkie adresy IP do powiadomień?

Tak, wszystkie adresy IP do powiadomień należy zawsze aktualizować.

Zmiany należy wprowadzić w zależności od Państwa integracji z Tpay:

  • Gotowy moduł sklepowy - uprzejmie prosimy upewnić się, że jest on zaktualizowany do najnowszej wersji. Na chwilę obecną wszystkie moduły sklepowe Tpay są dostępne pod adresem.
    Pobranie i instalacja takiego modułu zapewnia automatyczne obsłużenie zmian. 
  • Gotowa platforma hostingowa - prosimy upewnić, że dana platforma należy do jednego z naszych partnerów wymienionych na stronie. W takim wypadku również nie jest wymagana żadna ingerencja z Państwa strony. W przeciwnym wypadku prosimy skontaktować się z twórcami takiej platformy.
  • Autorska integracja - niezbędne będzie dodanie aktualnych adresów do listy akceptowanych adresów.

Aktualna lista adresów IP do powiadomień jest dostępna w naszej dokumetacji technicznej

Dla pewności wklejamy ją poniżej:

195.149.229.109 
148.251.96.163
178.32.201.77
46.248.167.59
46.29.19.106
176.119.38.175
Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0