POPULAR_QUESTIONS

Instrukcja obsługi wielu walut we wtyczce Tpay dla Magento 2

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Z tej instrukcji dowiesz się, w jaki sposób skonfigurować moduł z płatnościami Tpay do obsługi kilku walut, np. PLN i Euro.

 

Wymagania:

  • Uruchomiona funkcja Multistore na platformie Magento 2.
  • Aktywne dodatkowe konto w systemie Tpay obsługujące walutę inną niż PLN.

Konfiguracja:

  1. Przejdź do zakładki Stores Configuration.
  2. Z menu Scope wybierz sklep, na którym ma być obsługiwana zagraniczna waluta.

  3. Upewnij się, że w sklepie jest obsługiwana odpowiednia waluta. Informacje na ten temat znajdziesz w menu: General Currency Setup.
  4. Z menu przejdź do konfiguracji płatności Tpay w zakładce: Sales Payment Methods.

  5. Uzupełnij dane konfiguracyjne z konta Tpay, które obsługuje obcą walutę.

  6. Waluta inna niż polski złoty jest obsługiwana w systemie Tpay tylko za pośrednictwem kart płatniczych za pomocą Origin API.Aby obsłużyć płatności kartą w obcej walucie musisz skonfigurować w module sekcje: Konfiguracja Origin API oraz Konfiguracja kart płatniczych on-site wraz z Konfiguracja kart płatniczych Origin API.