POPULAR_QUESTIONS

Co muszę zrobić aby rozwiązać umowę?

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Zgodnie z informacją zawartą w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Płatniczych aby rozwiązać umowę należy złożyć oświadczenie za pomocą poczty elektronicznej (z głównego adresu e-mail) lub formularza dostępnego w Panelu Akceptanta.

Jednocześnie informujemy, że aby konto mogło zostać zamknięte stan środków musi wynosić 0.00 PLN.