POPULAR_QUESTIONS

Dla transakcji kartowych otrzymujemy komunikat o błędzie 9 – processing error.

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Błąd "9" oznacza, że nie udało się dokonać płatności, ale nie jest to zwiazane z brakiem środków lub innym problemem z kartą klienta, a z jednym z systemów uczestniczących w procesie płatności np. przy problemie z komunikacją z serwerami Elavonu.

Dodatkowo jeżeli korzystają Państwo z żądania presale i sale informujemy, że jeśli:

  • dla żądania "presale" występuje jakikolwiek błąd, to nigdy nie oznacza to, że karta klienta została odrzucona (presale tylko zakłada transakcję w systemie, nie dokonuje faktycznej sprzedaży).Zatem przy błędzie w zwrotce z metody presale nie powinno być blokowane konto Płatnika w systemie Odbiorcy Płatności (szczególnie w przypadku błędu "9").
  • dla żądania "sale" występuje błąd "9", to znaczy, że wystąpił błąd podczas procesowania płatności, ale nie jest to błąd związany z odrzuceniem karty przez bank. W przypadku odrzucenia karty przez bank zwracamy odpowiedni status i informację o powodzie odrzucenia (najczęściej "51", czyli brak środków).