Czy mogę zdecydować między przyjęciem płatności, a jej odrzuceniem?

Jeśli chcesz podjąć decyzję o akceptacji transakcji, możemy zmienić tryb działania Twojego konta sprzedawcy na dwuetapowe akceptowanie płatności.
W tym trybie nasz system wysyła 2 powiadomienia na adres wynikowy sklepu, gdzie na pierwszy można odpowiedzieć komunikatem TRUE lub FALSE (jeśli chcesz przyjąć lub odrzucić płatność).
Przeczytaj ten dokument https://docs.tpay.com/#!/Tpay/tpay_two-step-payments

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0