Co powinien zawierać regulamin na stronie internetowej?

Regulamin strony internetowej, na której prowadzą Państwo działalność powinien spełniać wymogi ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Podstawowymi informacjami jakie powinny się w nim znaleźć są:
- rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
- warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
- warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
- tryb postępowania reklamacyjnego.

Dodatkowo na stronie powinien znaleźć się regulamin oraz polityka ochrony danych osobowych.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0