Dlaczego nie otrzymuję wiadomości e-mail o transakcjach?

Prosimy upewnić się, że adres e-mail jest poprawie ustawiony w Panelu Akceptanta, który znajduje się w Ustawienia > Powiadomienia, w sekcja Powiadomienia e-mail. Adres można również przesłać w parametrach transakcji, w parametrze "result_email". Należy pamiętać, że nadpisze adres, który znajduje się w Panelu Akceptanta.
Jeżeli chcemy dodać w parametrze "result_email" więcej niż jeden adres e-mail należy wpisywać je po przecinku, bez używania spacji (np. [email protected],[email protected])
Następnie należy sprawdzić czy wiadomość nie trafiła do Spamu po stronie Państwa serwera pocztowego (sprawdzić foldery Spam lub/i Junk).

Prosimy również dodać do whitelisty następujące adresy IP i poczty przychodzącej:

  • 149.202.193.166
  • 91.102.113.230
  • 137.74.63.177
  • 46.105.215.48 (od .48 do .55)
  • 46.105.215.29
  • a w przypadku obsługiwania IPv6: 2001:41d0:1000:01a6::1:1

oraz domena:

  • tpay.com

 

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0