Jak dodać rachunek bankowy do wypłat?

Aby dodać nowy rachunek bankowy należy wykonać przelew aktywacyjny poprzez Panel Odbiorcy 

Płatności>Menu>Ustawienia>Rachunki bankowe. 

Płatność musi zostać wykonana z rachunku, który ma zostać zapisany w systemie - dane pobierane są z przelewu. Weryfikacja rachunku może potrwać do 48 godzin w dni robocze. 

Czy odpowiedź była przydatna?
 3
 2