Jakie dokumenty są potrzebne do weryfikacji konta w serwisie Tpay?

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do weryfikacji konta w naszym serwisie są:

  • dokument lub dokumenty tożsamości przedstawicieli przedsiębiorstwa (w zależności od ustalonej formy reprezentacji),
  • dokument potwierdzający sposób rozliczania podatkowego (w przypadku przedsiębiorstwa zagranicznego),
  • dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa (wpis do KRS, CEIDG, Companies House lub innego rejestru właściwego dla kraju, w którym znajduje się siedziba firmy).

W indywidualnych przypadkach, zależnych od struktury przedsiębiorstwa możemy prosić o uzupełnienie dokumentacji.

Szczegóły znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Płatniczych:

Regulaminy i umowy

 

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0