Powiadomienia nie działają na porcie XXXX

Zgodnie z naszą dokumentacją techniczną https://docs.tpay.com/#!/Tpay/tpay_notifications komunikacja z naszym serwerem jest możliwa na portach 80, 8080, oraz 443.

Wszystkie inne porty nie są akceptowane.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0