Co się dzieje, gdy płatność kartą się nie powiedzie?

Sposób powiadamiania o transakcji jest uzależniony od jej typu:

 • Korzystając z metody register sale płatnik otrzyma powód niepowodzenia w naszym panelu transakcyjnym. Następnie będzie miał możliwość spróbowania płatności ponownie, inną kartą lub zostanie przekierowany do strony błędu ustalonej przez sprzedawcę (zdeniniowaną w ustawieniach konta lub przesłana wraz z parametrami transakcji). System sprzedawcy powinien umożliwić ponowną próbę zapłaty poprzez ponowne przekierowanie na ten sam link lub wygenerowanie nowego.
 • Korzystając z metody secure sale
  • Karta z 3DS:
   Płatnik otrzyma powód niepowodzenia w naszym panelu transakcyjnym. Następnie zostanie przekierowany do strony błędu ustalonej przez sprzedawcę (zdeniniowaną w ustawieniach konta lub przesłana wraz z parametrami transakcji). System sprzedawcy powinien umożliwić ponowną próbę zapłaty poprzez ponowne przekierowanie na ten sam link lub wygenerowanie nowego.
  • Karta bez 3DS:
   Nasze API zwróci kod odrzucenia bezpośrednio po wykonaniu metody, który można rozpoznać korzystając z tej tabeli.

 • Obciążając zapisaną kartę, korzystając z metod presale oraz sale (płatności rekurencyjne), nasze API zwróci kod odrzucenia bezpośrednio po wykonaniu metody, który można rozpoznać korzystając z tej tabeli.
Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0