POPULAR_QUESTIONS

Google Pay™ on-site

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Wprowadzenie

Google Pay on-site jest to integracja płatności Google Pay bezpośrednio na stronie Merchanta.

Polega ona na umieszczeniu przycisku do płatności Google Pay w sposób umożliwiający klientom płatność bezpośrednio z poziomu strony.

Implementacja

W celu wdrożenia płatności przy pomocy Google Pay na swojej stronie pomocne będą następujące kroki/linki:

Zapoznaj się z dokumentem, który przedstawia główny zarys działania płatności:

https://developers.google.com/pay/api/web/overview?hl=pl


Zintegruj swoją stronę płatności z Google Pay za pomocą samouczka:
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/tutorial?hl=pl

Szczegóły implementacji, konfiguracja

W celu poprawnej implementacji z bramką płatności Tpay, skonfiguruj metodę płatności w następujący sposób.

Wersja Google Pay API wykorzystywana w integracji:

const baseRequest = {
 apiVersion: 2,
 apiVersionMinor: 0
};


Brama wykorzystywana podczas płatności:

const tokenizationSpecification = {
 type: 'PAYMENT_GATEWAY',
 parameters: {
  'gateway': 'tpaycom',
  'gatewayMerchantId': '{MERCHANT_ID}'
 }
};


{MERCHANT_ID}
- unikalny identyfikator merchanta


Obsługiwane sieci kart:

const allowedCardNetworks = ["MASTERCARD", "VISA"];


Obsługiwane metody autoryzacji:

const allowedCardAuthMethods = ["PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"];


Format adresu:

const BillingAddressParameters = {
 "format": "MIN"
}


Wartość podana wyżej, jest wartością standardową nie musisz jej implementować.


Przekazanie zaszyfrowanych danych płatności do Tpay:

W celu prawidłowej realizacji transakcji zaszyfrowane dane płatności zwrócone przez bibliotekę Google Pay (paymentData) należy zaszyfrować algorytmem base64 i wysłać do API Tpay w sekcji pay w wartości googlePayPaymentData

"pay": {
    "groupId": 166,
    "googlePayPaymentData": "ewogInRwYXkiIDogIkhlbGxvIFdvcmxkIgp9"
 }


Więcej informacji o realizacji transakcji znajdziesz w dokumentacji API:

https://openapi.tpay.com/#/transactions/post_transactions


Pamiętaj aby komunikacja z API Tpay odbywała się z poziomu serwera a nie klienta/przeglądarki. Wynika to z zaleceń bezpieczeństwa odnośnie komunikacji serwisu merchanta z bramką płatności Tpay, każde z zapytań wymaga przekazania poświadczeń, które nie powinny być ujawniane płatnikom.

Testowanie Implementacji

W celu poprawnego przetestowania oraz sprawdzenia, że twoja implementacja jest zgodna z dokumentacją oraz założeniami przejdź przez proces podany w linku. Sprawdź listę kontrolną.

https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist?hl=pl


Zalecenia dotyczące marki Google Pay

Sprawdź czy twoja implementacja oraz strona jest zgodna z zaleceniami marki Google Pay:

https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines?hl=pl