POPULAR_QUESTIONS

Jak dodać kalkulator rat Pekao

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Kalkulator Rat z Bankiem Pekao możesz umieścić w swoim sklepie internetowym w dowolnym miejscu (np. na karcie produktowej).

Skopiuj w tym celu poniższy kod źródłowy i umieść go w wybranym miejscu. Dzięki temu klienci będą samodzielne obliczać liczbę i/lub wysokość rat. 

Kalkulator rat Pekao 1%:

<iframe src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=77" mce_src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=77" width="680" height="680" frameborder="0"> </iframe>

Kalkulator rat Pekao 3 x 0%:

<iframe src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=78" mce_src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=78" width="680" height="680" frameborder="0"> </iframe>

Kalkulator rat Pekao 0,7%:

<iframe src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=81" mce_src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=81" width="680" height="680" frameborder="0"> </iframe>

Kalkulator rat Pekao 10 x 0%:

<iframe src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=80" mce_src="https://secure.tpay.com/installments/calculator?channelId=80" width="680" height="680" frameborder="0"> </iframe>

Dedykowane banery:

Możesz również skorzystać z banerów z napisem” Sprawdź ratę” lub “Oblicz ratę” - osadzić je na stronie w taki sposób, by po kliknięciu wyświetlił się kalkulator. 
Takie banery pobierzesz tutaj

Dowiedz się więcej na temat promowania rat Pekao

Kalkulator rat Pekao można tak ustawić, by na kartach produktów była widoczna proponowana cena w podziale na raty - dowiedz się, jak to zrobić