POPULAR_QUESTIONS

Jak zacząć korzystać z płatności ratalnych Pekao

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Uruchomienie płatności ratalnych Pekao możliwe jest dla zarejestrowanych i zweryfikowanych e-sprzedawców. Nie musisz zawierać z Pekao dodatkowej umowy.

Dostępne są trzy opcje integracji - ich opis znajdziesz poniżej.

Opcja 1: Panel Akceptanta


Metoda 1:

https://docs.tpay.com/#!/Tpay/tpay_no_api


Polega ona na przekierowaniu płatnika na stronę https://secure.tpay.com/wraz z parametrami wymaganymi do założenia transakcji, które muszą być przesłane metodami POST (polecana) lub GET.


Parametry do założenia transakcji:

Parameter

Information

Accepted values

id

Numeric identifier assigned to the merchant during the registration.
Mandatory parameter!

Numeric, e.g. 1005

amount

Transaction amount with dot as decimal separator.
Mandatory parameter!

Numeric, e.g. 157.32

description

Transaction description
Mandatory parameter!

Any, up to 128 characters

crc

Auxiliary parameter to identify the transaction on the merchant side.

Any, up to 128 characters

md5sum

The checksum used to verify the parameters received from the merchant. When seller's verification code is not set, its value is assumed to be an empty string.
Mandatory parameter!

Alphanumeric, 32 characters

online

Allow online payments only – disallows selection of channels, which at this time, cannot process the payment in real time.

0 – no
1 – yes

group

Bank group number selected by customer on seller's website.

Numeric, e.g. 8

result_url

The URL address to which the transaction result will be sent via POST method. Note: The Tpay system will use the URL provided in merchant panel or value of this parameter if you enable the overriding in merchant panel (notifications tab). 

 Alphanumeric, up to 512 characters

result_email

Tpay system will send notifications about transactions to this email. If not present, Tpay system will use the default email set in the merchant panel. You can pass multiple addresses by separating them with semicolon.

Alphanumeric, up to 512 characters

merchant_description

Description of the seller during the transaction. By default, the value set in the merchant panel is used.

Alphanumeric, up to 64 characters

custom_description

Optional field used for card transactions made via Acquirer (Elavon / eService). The value of the field is passed to Acquirer (Elavon / eService) as "TEXT REF. TRANSACTIONS ".

Acceptable characters are a-z, A-Z (without Polish signs), 0-9, and space. All other characters will be cleared. Max 32 characters

return_url

The URL to which the client will be redirected after the correct transaction processing.

Alphanumeric, up to 512 characters

return_error_url

The URL to which the client will be redirected in case transaction error occurs. By default, the same as return_url.

Alphanumeric, up to 512 characters

language

Customer language

PL, EN

email

Customer email

Alphanumeric, up to 64 characters

name

Customer name

Alphanumeric, up to 64 characters

address

Customer address

Alphanumeric, up to 64 characters

city

Customer city

Alphanumeric, up to 32 characters

zip

Customer postal code

Alphanumeric, up to 10 characters

country

Customer country

Alphanumeric, 2 or 3 characters (ISO 3166-1)

phone

Customer telephone number

Alphanumeric, up to 16 characters

accept_tos

Customer acceptance of tpay.com rules.

0 - no
1 - yes

expiration_date

Maximum transaction payment date

Date formatted as: YYYY:MM:DD:HH:MM (for Warsaw time GMT+1)

timehash

Parameter protects expiration_date from unauthorized changes

Alphanumeric, up to 32 characters

 

Uwaga: md5sum jest wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych danych.
Jeśli suma md5 wysłana do tpay.com ma nieprawidłową wartość, pojawi się błąd
„nieprawidłowe parametry”.

 

Metoda 2:


https://docs.tpay.com/#!/Tpay/tpay_links_builder

 

 1. Zaloguj się do Panelu Akceptanta Tpay.
 2. Wybierz zakładkę "Linki do płatności”, a następnie zdefiniuj, jakie parametry ma mieć
  płatność - podaj kwotę oraz opis płatności.
 3. Kliknij ”Uwórz” i przekaż wynegerowany link klientowi, aby mógł wybrać płatność za
  pomocą rat Pekao.


Opcja 2: API


Na stronie https://docs.tpay.com/#!/Tpay/tpay_groups dostępne są instrukcje na temat
endpointów, które zwracają listę dostępnych metod płatności. Po włączeniu rat Pekao
endpointy zwrócą dodatkową pozycję odpowiedzialną za płatności ratalne Pekao. Będzie to
groupId=169. Następnie groupId może być używany tak jak każdy inny kanał płatności.


Na przykład:


OpenApi - zapytanie tworzące transakcję. Szczegóły w dokumentacji:
https://openapi.tpay.com/#/transactions/post_transactions

{
  "amount": 200.15,
  "description": "Transakcja testowa",
  "payer": {
    "email": "[email protected]",
    "name": "Jan Kowalski"
  },
  "pay": {
    "groupId": 169
  }
}

OriginApi - zapytanie tworzące transakcję. Szczegóły w dokumentacji:
https://docs.tpay.com/#!/Transaction_API/post_api_gw_api_key_transaction_
create
{
  "id": 1235,
  "amount": 505.00,
  "description": "Payment for order X",
  "md5sum": "9d770291ef1e8490d5f604859d2c8e81",
  "group": 169,
  "name": "Jan Testowy",
  "email": "[email protected]",
  "api_password": "p@$$w0rd#@!"
}

 

Opcja 3: wtyczki

 

 • Integracja “Direct”: nie musisz dokonywać żadnych aktualizacji. Raty Pekao pojawią się na liście dostępnych metod płatności po włączeniu ich w Panelu Akceptanta.
 • Integracja “on-site”: tzw. wyciągnięcie metod płatności rat Pekao jest uzależnione od tego, czy Twoja wtyczka ma taką funkcjonalność. Jeśli nie ma, to posiadanie tej funkcjonalności może wiązać się to z dodatkową pracą Twojego programisty.

 

Uwaga końcowa:

Utworzenie transakcji poprzez bezpośrednie odwołanie się do grupy płatności rat Pekao (169) jest możliwe poprzez integracje API (patrz: Opcja 2).