POPULAR_QUESTIONS

Nowy Panel Akceptanta - zawartość i funkcjonalności

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Moje konto

Jak zalogować się do panelu?

Opcja logowania dostępna jest dla klientów Tpay, którzy zarejestrowali się na stronie https://register.tpay.com/ i otrzymali ID konta. 

W celu zalogowania się do Panelu, wprowadź ID oraz hasło, a następnie kliknij Zaloguj

W przypadku wielu niepoprawnych prób logowania - skontaktuj się z BOK: [email protected] 

W przypadku wprowadzenia błędnych danych logowania, system wyświetli komunikat: “Konto nie istnieje lub hasło jest nieprawidłowe”. Upewnij się wówczas, że wprowadzone dane są poprawne.  

 

Zapomniałam/em hasła. Jak zresetować hasło do panelu?

Jeżeli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij Zresetuj hasło i podaj swój ID oraz adres e-mail przypisany do konta. 

Dzięki temu na swoją skrzynkę mailową otrzymasz wiadomość zawierającą link do zmiany hasła. Jeżeli nie możesz jej znaleźć – sprawdź folder SPAM. 

 

Jak zarejestrować się w Tpay?

Opcja rejestracji służy do założenia konta w Tpay - to pierwszy z kilku kroków, jakie należy przejść, aby móc przyjmować płatności. 

 

Aby założyć konto, kliknij Zarejestruj

 

Zostaniesz przekierowana/y do  serwisu https://register.tpay.com/, w którym znajdziesz formularz rejestracyjny. Uzupełnij w formularzu adres e-mail i nazwę firmy oraz zapoznaj się z regulaminem. Kliknięcie w przycisk Zarejestruj konto w Tpay spowoduje utworzenie konta w Tpay. 

Informacje niezbędne do logowania otrzymasz na adres e-mail, który wskazałaś/eś podczas rejestracji. 

 

Jak zmienić język panelu?

Panel dostępny jest w języku polskim i angielskim. W dowolnej chwili możesz zmienić język panelu, poprzez kliknięcie w ikonę flagi widocznej w prawym górnym rogu Panelu. 

Widok po zalogowaniu

Po poprawnym zalogowaniu do Panelu Akceptanta, wyświetlą się informacje o Twoim koncie: 

 • ID konta (w prawym górnym rogu) - jest to unikalny identyfikator Twojego konta w systemie Tpay.
 • Przyjmowanie płatności - oznacza aktywną lub nieaktywną możliwość przyjmowania płatności.
 • Tryb testowy - to informacja o tym, czy na koncie jest włączony tryb testowy płatności (jest on domyślnie włączony dla niezweryfikowanych kont).
 • Stan konta - zgromadzone środki na saldzie klienta Tpay.
 • Kwota zablokowana - w tym polu wyświetla się kwota, która została zablokowana na podstawie postępowania komorniczego lub prawnego. 
 • PayPal - stan uruchomionych płatności za pośrednictwem PayPal (aktywne lub nieaktywne).
 • Następna automatyczna wypłata - informacja o tym, kiedy nastąpi kolejna automatyczna wypłata środków (definiuje się to w Ustawieniach wypłat).
 • Darmowe wypłaty w miesiącu - liczba pozostałych darmowych wypłat w miesiącu. 
 • Ostatnie logowanie.
 • Ostatnie niepoprawne logowanie.

 

Oprócz informacji o koncie klienta Tpay, po zalogowaniu się, są również widoczne ważne komunikaty opublikowane przez Tpay.

Gdy konto nie jest w pełni zweryfikowane, wyświetli się także komunikat, że konto jest w trybie testowym. 

Po lewej stronie znajduje się menu z zakładkami - poszczególne zakładki i ich funkcjonalności opisaliśmy poniżej.

 

Moje konto

Co oznacza, gdy widzę sekcję “Zweryfikuj konto”?

Sekcja wyświetla się, gdy Twoje konto nie zostało jeszcze zweryfikowane albo kiedy jest wymagane poprawienie danych firmy, dodanie dokumentów lub aktualizacja POS. Po przejściu do tej sekcji, widoczny jest formularz, w którym powinnnaś/eś uzupełnić dane Twojej firmy, a następnie przejść do dalszego etapu weryfikacji. 

Gdzie mogę ustawić opisy płatności widoczne dla płatników?

W sekcji Opisy widoczne dla płatników możesz ustawić wartości dla:

 • opisu transakcji - to opis widoczny w wiadomościach mailowych, które otrzymuje płatnik w momencie zainicjowania i dokonania płatności,
 • tytułu zwrotu dla transakcji kartowej. 

 

W tej sekcji możesz również sprawdzić, jaki jest Twój kod sprzedawcy (klienta Tpay) oraz jaka jest struktura identyfikatora transakcji. 

W którym miejscu znajdę dane konta?

Zakładka Moje dane prezentuje informacje dotyczące Twojej firmy, tj.:

 • Dane sprzedawcy - dane firmy powiązane z NIP (tych wartości nie możesz samodzielnie edytować). 
 • Adresy biznesowe - możesz edytować adres domyślny oraz korespondencyjny za pomocą przycisku Edytuj. 
 • Osoby powiązane - tutaj znajdziesz informację o beneficjentach czy reprezentantach. W każdym momencie możesz dodać kolejną osobę do listy osób powiązanych z Twoją firmą. 
 • Punkty sprzedaży - informacja o adresie WWW, dla którego są uruchomione płatności. 

Jak wygenerować link do płatności?

Za pomocą tej zakładki wygenerujesz link do płatności, który możesz wysłać do swoich klientów lub osadzić na stronie sklepu jako przycisk do płatności. 

Aby wygenerować link, uzupełnij kwotę wraz z opisem płatności. 

Możesz także uzupełnić dodatkowe parametry, które są opcjonalne: 

 • Forma płatności - możesz wskazać za płatnika formę płatności, np. jeśli zaznaczysz BLIK, wtedy płatnik otrzyma link do płatności za pomocą BLIK. Jeśli nie wybierzesz żadnej formy płatności, wtedy płatnik samodzielnie będzie mógł wybrać metodę. 
 • Tylko kanały umożliwiające księgowanie w czasie rzeczywistym - zaznaczenie opcji TAK, spowoduje zablokowanie możliwości dokonania płatności za pomocą kanałów, które nie księgują online.
 • Opis Odbiorcy Płatności - wprowadzenie wartości  tym polu, spowoduje nadpisanie globalnych ustawień tytułu płatności.
 • CRC - numer identyfikacyjny zamówienia. 
 • E-mail do powiadomienia - adres e-mail, na który otrzymasz powiadomienie o zrealizowanej płatności.
 • Język - możesz wybrać jeden z trzech dostępnych języków: polski, angielski lub niemiecki. Domyślnie ustawiony jest język polski. 
 • E-mail Płatnika - jeżeli nie wprowadzisz żadnej wartości w tym polu, płatnik będzie musiał samodzielnie wprowadzić wartość w panelu transakcyjnym. 
 • Imię i nazwisko lub Nazwa Płatnika - w tym miejscu możesz wprowadzić dane płatnika. 
 • Czy odnośnik jest ograniczony czasowo? - jeśli link ma być aktywny przez określony czas, wybierz z kalendarza datę jego wygaśnięcia. Po wskazanym przez Ciebie terminie, płatnik nie będzie mógł skorzystać z wygenerowanego linku. Domyślnie ustawiony jest maksymalny czas ważności. 

 

Po uzupełnieniu danych (min. kwota i opis), kliknij Utwórz - na dole strony pojawi się link, który możesz przesłać płatnikowi. 

Po kliknięciu przycisku Więcej,wyświetlą się dodatkowe pola, które można uzupełnić:

 • Adres,
 • Miasto,
 • Kod pocztowy,
 • Telefon,
 • Adres URL, na który przekierujemy płatnika po udanej transakcji,
 • Adres URL, na który przekierujemy płatnika po błędnej transakcji.

 

Transakcje

Jakie informacje znajdę na liście transakcji?

Na liście transakcji znajdziesz wykaz wszystkich operacji, które miały miejsce na Twoim koncie. Transakcje możesz filtrować po parametrach:

 • Tytuł,
 • E-mail Płatnika,
 • Nazwa Płatnika,
 • Transakcja testowa,
 • Kwota,
 • Kwota zapłacona,
 • Opis transakcji,
 • Opis sprzedawcy,
 • CRC,
 • Status,
 • Kod błędu,
 • Kanał,
 • Data płatności,
 • Data utworzenia.

 

Po kliknięciu w daną transakcję, zostaniesz przekierowany do jej szczegółów. W szczegółach transakcji znajdziesz między innymi informacje o:

 • kwocie transakcji, 
 • pobranej prowizji,
 • danych płatnika,
 • opisie płatności/CRC.

Jeżeli na koncie sprzedawcy jest więcej niż 10 transakcji zostaje odblokowana możliwość zastosowania filtrów.
W nagłówku tabeli wystarczy kliknąć w polu pod opisem danej kolumny by wyświetlić okno dialogowe lub aktywować pole do wpisania wyszukiwanej frazy.

 

Jak zlecić zwrot transakcji?

Z poziomu szczegółów transakcji możesz wykonać następujące operacje na transakcji: 

 • Zwrot całościowy (zwrot jest możliwy, jeśli na saldzie znajduje się wystarczająca ilość środków),
 • Zwrot częściowy,
 • Wysyłka przypomnienia o płatności (dotyczy transakcji oczekującej), 
 • Ponowna wysyłka powiadomienia z CURL-a dla poprawnie wykonanej transakcji. 

 

Zlecenie zwrotów jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Realizacja zwrotów jest możliwa, kiedy na saldzie znajduje się właściwa ilość środków. 

Aby zlecić zwrot zaznacz transakcję, którą chcesz zwrócić, a następnie kliknij w przycisk Zwróć transakcję

Księgowość

Gdzie znajdę faktury za usługę przyjmowania płatności?

W zakładce Księgowość, w sekcji Faktury znajdziesz listę faktur, które zostały wystawione przez Tpay. Lista zawiera poniższe informacje: 

 • Data wystawienia,
 • Numer faktury,
 • Opis,
 • Kwota,
 • Status.

 

Za pomocą akcji Pobierz możesz pobrać fakturę na swój dysk. 

W którym miejscu znajdują się informacje o wypłatach z mojego konta?

Zakładka Wypłaty i historiawypłat prezentuje informacje o:

 • dostępnych środkach - są to środki, które znajdują się na Twoim saldzie, 
 • maksymalnej kwocie wypłaty - jest to maksymalna kwota, którą możesz wypłacić ze swojego salda,
 • koszcie wypłaty - jest to koszt pojedynczej wypłaty na Twój rachunek bankowy,
 • ilość darmowych wypłat - informacja, ile pozostało Tobie bezpłatnych wypłat,

 

W sekcji Historia wypłat znajdziesz zestawienie zrealizowanych wypłat z Twojego salda. W kolumnie Raport możesz wygenerować raport do tej wypłaty - aby to zrobić, kliknij Wygeneruj. Jeżeli dla danej wypłaty został już wygenerowany raport, w tym miejscu wyświetli się ikona, która umożliwi pobranie pliku. 

Gdzie mogę sprawdzić parametry wypłat?

W zakładce Księgowość, w sekcji Ustawienia możesz skonfigurować automatyczne wypłaty:

 • Co określoną ilość środków - po wybraniu tej opcji w polu Co ilość środków, należy określić próg automatycznych wypłat, np. 10000. 
 • Co określoną liczbę dni - po wybraniu tej opcji w polu Co ilość dni, należy określić, co ile dni będą realizowane automatyczne wypłaty, np. 30.
 • Brak automatycznych wypłat - w przypadku tego ustawienia, wypłatę możesz zlecić w zakładce Księgowość -> Wypłaty i historia wypłat.

 

Możesz również ustawić wyświetlanie raportu z wypłat w polu Pokaż raporty z wypłat.

Gdzie znajdę informację o opłatach?

Zakładka Obciążenia zawiera informację na temat poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów, takich jak:

 • opłata za zwrot,
 • opłata za wypłatę (jeśli został przekroczony limit darmowych),
   

W tej zakładce znajdziesz również informację o zleconych zwrotach częściowych.

Gdzie mogę wygenerować raport?

W zakładce Raport wpłat możesz wygenerować i pobrać Raport wpłat za okres maks. 31 dni. 

Wygenerowany plik jest w formacie CSV i znajdziesz w nim informacje o:

 • poprawnie opłaconych transakcjach,
 • zwrotach,
 • opłatach za zwrot. 

Jak znaleźć zwroty oczekujące?

W sekcji Zwroty oczekujące znajdziesz listę zwrotów, które wymagają podania danych do przelewu przez płatnika. Po uzupełnieniu brakujących informacji, transakcje zostaną automatycznie przetworzone i znikną z tej listy.

System Tpay automatycznie wysyła powiadomienie e-mail do płatnika, jeśli nie uzupełni rachunku bankowego po 2 dniach od zlecenia zwrotu (część danych bankowych automatycznie otrzymujemy w ciągu godziny). Jeśli nadal nie posiadamy numeru konta płatnika, powiadomienie zostaje wysłane kolejno:

 • po trzech dniach,
 • po tygodniu,
 • po 14 dniach.

Paypal - uruchomienie płatności

W tym miejscu możesz zintegrować swoje konto PayPal z Tpay. Aby to zrobić, musisz posiadać konto firmowe w PayPal. W sekcji Połącz konto PayPal podaj dane do swojego konta na PayPal - umożliwi to połączenie Twojego konta i otrzymywanie środków na saldo. Tpay nie posiada wglądu w ustawienia Twojego konta. 

Po połączeniu konta PayPal z kontem Tpay, nastąpi uruchomienie kanału płatności PayPal. 

Jeżeli nie posiadasz konta, skorzystaj z opcji Utwórz nowe konto

 

Płatności kartami

Zakładka wyświetla się, gdy masz podpisaną umowę na płatności kartami. 

Jak znaleźć MID?

W sekcji Informacje znajdziesz dane dotyczące MID kartowego oraz kodu waluty. 

Jak uruchomić płatności kartą?

Aby uruchomić płatności kartowe, niezbędna jest integracja z API kartowym. W tym miejscu znajdziesz informacje o szczegółach dostępu do API kartowego oraz wymaganą listę działań przed wyłączeniem trybu testowego. 

 

Po przeprowadzeniu testów po swojej stronie, powininnaś/eś skontaktować się z naszym BOK w celu włączenia trybu produkcyjnego. 

 

W tej zakładce możesz również wygenerować dostęp do OpenAPI oraz klucz i hasło do API. 

Gdzie znajdę informacje o transakcjach?

W zakładce Sprzedaże wyświetlane są informacje o transakcjach kartowych, które zostały zainicjowane. Wchodząc w szczegóły danej transakcji, możesz zlecić jej zwrot. 

Klienci 

W sekcji Klienci znajdziesz informacje o Płatnikach, którzy zapisali dane karty płatniczej. 

Płatnik po zapisaniu danych, Klient otrzymuje maila z informacją oraz linkiem za pośrednictwem, którego może wyrejestrować swoją kartę.

 

Ustawienia

Powiadomienia 

W zakładce Powiadomienia możesz skonfigurować między innymi parametry dla wysyłki raportów, powiadomień mailowych oraz powiadomień transakcyjnych. 

 

Gdzie mogę zmienić kod bezpieczeństwa? 

W sekcji Zabezpieczenia miejscu możesz zmienić ustawienia zabezpieczeń:

 • Kod bezpieczeństwa,
 • Weryfikuj SSL/TLS. 

Gdzie mogę skonfigurować adres do wysyłki powiadomień? 

Sekcja URL do powiadomień umożliwia zapisanie adresu URL, na który będą wysyłane powiadomienia o transakcjach.

Gdy zaznaczysz TAK w polu Zezwól na nadpisanie adresu URL powiadomienia, zapisany adres URL zostanie nadpisany, jeśli w parametrach startowych wskażesz inny adres do powiadomień. 

Jak skonfigurować cykliczną wysyłkę raportów? 

W tym miejscu możesz skonfigurować wysyłkę cyklicznych raportów wpłat.

 

Parametry, które powinnaś/eś uzupełnić to:

 • hasło do raportów - powinno zawierać minimum 8 znaków, dużą literę oraz cyfrę,
 • częstotliwość wysyłania raportów - istnieje możliwość wysyłki raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub każdy ostatni miesiąc kalendarzowy,
 • adres e-mail - za pomocą ikony plusa możesz dodać kilka różnych adresów e-mail, na które będą wysyłane raporty.

 

Aby wysyłka raportów cyklicznych była aktywna, w polu Czy cykliczny raport wpłat jest uruchomiony? zaznacz TAK. 

Jak zmienić stopkę e-mail? 

Sekcja Ustawienia stopki e-mail umożliwia zmianę stopki e-mail w wiadomości wysyłanej do płatników w procesie realizacji transakcji. W tym miejscu powinieneś wskazać dane kontaktowe do Twojej firmy, aby umożliwić klientowi kontakt z Tobą w sprawie realizacji zamówienia.

Gdzie skonfigurować powiadomienia e-mail? 

W tej sekcji możesz wybrać, jakie chcesz otrzymywać rodzaje powiadomień na wskazany adres mailowy:

 • powiadomienie o wypłacie,
 • wysyłanie powiadomień o nowych fakturach.

 

Możesz również określić typ wysyłanego powiadomienia: wszystkie, tylko prawidłowe lub tylko nieprawidłowe transakcje. 

Gdzie mogę dodać nowy rachunek bankowy do wypłat?

Zakładka Konta bankowe umożliwia podgląd dodanych rachunków bankowych do konta, dodanie kolejnego rachunku oraz ustawienie domyślnego rachunku, na który będą kierowane wypłaty. 

Aby dodać nowy rachunek bankowy, wszystkie procesy weryfikacyjne muszą być ukończone.

 

Jak zmienić hasło do panelu?

Za pomocą zakładki Zmiana hasła możesz samodzielnie zaktualizować hasło. Aby to zrobić, wprowadź aktualne hasło, podaj nowe hasło, a następnie kliknij Zapisz

 

Jak mogę wyłączyć tryb testowy?

Jeśli Twoje konto nie zostało jeszcze zweryfikowane, transakcje będą procesowane w trybie testowym. Transakcje wykonane w trybie testowym nie mają wpływu na saldo. 

Podczas wykonywania transakcji testowej możesz wybrać status transakcji na panelu transakcyjnym - dzięki temu możesz przetestować transakcje opłacone i nieopłacone.  

Aby wyłączyć tryb testowy, Twój proces weryfikacji konta musi być pomyślnie zakończony.

Twoja oferta

W tej zakładce możesz sprawdzić, jaka jest Twoja oferta, czyli jaka jest wysokość prowizji należnej Tpay od każdej transakcji - służy do tego sekcja Twoja oferta. Nie możesz samodzielnie zmienić parametrów oferty.

W sekcji Szczegółowe ustawienia kanałów możesz również zarządzać kanałami płatności - włączać lub wyłączać wybrane metody płatności.

Aby wyłączyć metodę płatności, kliknij Edytuj i przestaw suwak w drugą stronę, następnie kliknij Zapisz

Integracja

Zakładka Integracja umożliwia dostęp do dokumentacji technicznej wraz z gotowymi rozwiązaniami (wtyczki), wygenerowanie linku do płatności, pobranie klucza do OpenAPI oraz testowanie powiadomień. 

Dokumentacja techniczna

Po kliknięciu w Dokumentacja techniczna, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu Tpay https://tpay.com/developer/dokumentacja, w którym znajduje się aktualna dokumentacja. 

Gdzie znajdę wtyczki do płatności?

Po kliknięciu w Moduły płatności,zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu Tpay https://tpay.com/developer/integracje, w którym znajdziesz instrukcje oraz linki do pobrania wtyczek sklepowych.

Jak wygenerować link do płatności?

Za pomocą tej zakładki wygenerujesz link do płatności, który możesz wysłać do swoich klientów lub osadzić na stronie sklepu jako przycisk do płatności.  

Aby wygenerować link, uzupełnij kwotę wraz z opisem płatności.  

Możesz także uzupełnić dodatkowe parametry, które są opcjonalne: 

 • Forma płatności - możesz wskazać za płatnika formę płatności, np. jeśli zaznaczysz BLIK, wtedy płatnik otrzyma link do płatności za pomocą BLIK. Jeśli nie wybierzesz żadnej formy płatności, wtedy płatnik samodzielnie będzie mógł wybrać metodę. 
 • Tylko kanały umożliwiające księgowanie w czasie rzeczywistym - zaznaczenie opcji TAK, spowoduje zablokowanie możliwości dokonania płatności za pomocą kanałów, które nie księgują online.
 • Opis Odbiorcy Płatności - wprowadzenie wartości  tym polu, spowoduje nadpisanie globalnych ustawień tytułu płatności.
 • CRC - numer identyfikacyjny zamówienia. 
 • E-mail do powiadomienia - Twój adres e-mail, na który otrzymasz powiadomienie o zrealizowanej płatności.
 • Język - możesz wybrać jeden z trzech dostępnych języków: polski, angielski lub niemiecki. Domyślnie ustawiony jest język polski. 
 • E-mail Płatnika - adres płatnika, na który zostanie wysłana wiadomość z informacją o płatności. 
 • Imię i nazwisko lub Nazwa Płatnika - w tym miejscu możesz wprowadzić dane płatnika. 
 • Czy odnośnik jest ograniczony czasowo? - jeśli link ma być aktywny przez określony czas, wybierz z kalendarza datę jego wygaśnięcia. Po wskazanym przez Ciebie terminie, płatnik nie będzie mógł skorzystać z wygenerowanego linku. Domyślnie jest ustawiony maksymalny czas ważności. 

 

Po kliknięciu przycisku Więcej,wyświetlą się dodatkowe pola, które można uzupełnić:

 • Adres,
 • Miasto,
 • Kod pocztowy,
 • Telefon,
 • Adres URL, na który przekierujemy płatnika po udanej transakcji,
 • Adres URL, na który przekierujemy płatnika po błędnej transakcji.

Gdzie znajdę klucz OpenAPI?

Zakładka API umożliwia:

 • pobranie klucza dla OpenAPI,
 • wygenerowanie dostępów dla starego API. 

Istnieje również możliwość wygenerowania nowego klucza. Aby to zrobić należy w zakładce API kliknąć 'Dodaj nowy klucz'.


Przy polu Secret wyświetli się ikona ze strzałkami - kliknięcie w nią spowoduje wygenerowanie nowego klucza.

Aby zapisać zmiany, należy kliknąć Zapisz, a następnie potwierdzić zmianę hasłem do konta.

Jak mogę przetestować powiadomienia?

Zakładka Testowanie powiadomień umożliwia przetestowanie powiadomień, które są wysyłane z systemu, dla wybranych parametrów transakcji.

W celu przetestowania powiadomień, uzupełnij poniższe dane:

 • Status transakcji,
 • Błąd,
 • Kwota,
 • Opis,
 • Pole CRC (ukryty opis),
 • E-mail płatnika,
 • Weryfikuj SSL/TLS,
 • Adres URL do powiadomień.

Shoper / Click Shop API

W tej zakładce możesz skonfigurować płatności, jeżeli korzystasz z Shopera lub Click Shop API. 

Aby skonfigurować płatności, niezbędne jest uzupełnienie poniższych danych:

 • Login Webapi,
 • Hasło Webapi,
 • ID statusu dla prawidłowej transakcji,
 • ID statusu dla nieprawidłowej transakcji,
 • Status zleceń na nowe transakcje.

Gdzie znajdę techniczne FAQ?

Po kliknięciu na zakładkę FAQ,zostaniesz przekierowany do zewnętrznej bazy wiedzy pod adresem: https://support.tpay.com/pl/developer, w której opisujemy na bieżąco najczęściej zadawane pytania. 

Użytkownicy

Zakładka Użytkownicy umożliwia zarządzanie dostępami do panelu - dodawanie nowych dostępów, blokowanie dostępu oraz resetowanie hasła. 

Gdzie znajdę listę użytkowników, którzy są przypisani do konta?

Po kliknięciu w etykietę Lista, w sekcji Użytkownicy zostaniesz przekierowany do listy użytkowników, którzy mają dostęp do konta głównego. 

W tym miejscu znajdziesz informację o utworzonych subkontach - nazwa konta, login, informację o ostatnim logowaniu oraz uprawnienia (poziom dostępu).  

Użytkownik zablokowany wyświetla się na liście na czerwono.

Po kliknięciu w danego użytkownika, wyświetli się formularz edycji konta, jako admin masz możliwość:

 • edycji nazwy konta oraz adresu e-mail,
 • edycji uprawnień,
 • zablokowania konta,
 • resetu hasła.

 

Nie ma możliwości usunięcia subkonta. 

Jak dodać użytkownika do panelu?

Aby dodać nowego użytkownika, kliknij w przycisk Dodaj, w sekcji Użytkownicy. Wyświetli się wtedy formularz dodawania użytkownika, w którym należy uzupełnić:

 1. Nazwę konta,
 2. E-mail,
 3. Rodzaj uprawnień - typ konta.

Jakie są rodzaje uprawnień?

 

 1. Admin (dostęp administracyjny)  - posiada pełne uprawnienia, dostęp do wszystkich funkcji i zakładek. Tylko Admin może tworzyć nowe subkonta. 
 2. Księgowość (pełny dostęp) - podgląd transakcji i danych księgowych. Pełen dostęp z możliwością zmiany statusu transakcji oraz z możliwością zlecenia zwrotu.
 3. Księgowość (tylko do odczytu) - podgląd transakcji i faktur oraz zakładki rozliczenia, bez możliwości edycji jakichkolwiek danych.
 4. Budowanie odnośników - dostęp do funkcjonalności budowania odnośników i podglądu transakcji.
 5. Wsparcie - dostęp do podglądu transakcji bez możliwości zmiany statusu transakcji oraz możliwość uzupełnienia danych do zwrotu.

POMOC

FAQ

Po kliknięciu na zakładkę FAQ zostaniesz przekierowany do zewnętrznej bazy wiedzy pod adresem: https://support.tpay.com/pl/faq, w której opisujemy na bieżąco najczęściej zadawane pytania. 

Instrukcja Panelu Akceptanta 

Po kliknięciu na zakładkę Instrukcja Panelu Akceptanta zostaniesz przekierowany do zewnętrznej bazy wiedzy, w której zostały opisane funkcjonalności i działanie Panelu.


Kontakt

Za pomocą zakładki Kontakt możesz utworzyć i przesłać zgłoszenie do naszego Biura Obsługi Klienta. 

Aby utworzyć zgłoszenie należy:

 1. Uzupełnić temat wiadomości.
 2. Wybrać kategorię (z rozwijalnej listy).
 3. Wprowadzić treść wiadomości.
 4. Dodać załącznik (opcjonalnie).
 5. Kliknąć Wyślij.