POPULAR_QUESTIONS

Instrukcja konfiguracji wtyczki Tpay dla Magento 2

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Wymagania:

 • Platforma Magento 2 w wersji 2.x
 • Sklep z dostępną walutą polski złoty (PLN)
 • ProgramComposer zainstalowany na serwerze
 • Aktywne konto w Tpay
 • Uruchomiony dostęp na koncie do Open API (sprawdź, czy w Panelu Akceptanta w zakładce Integracja  →  API,  jest dostępna sekcja “Klucze do nowego Open API”. Jeśli nie ma jej, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta (Customer Success) .

Instalacja modułu przez Composer

1. Pobierz bibliotekę Tpay Origin API [GitHub - tpay-com/tpay-php].
W głównym folderze Magento wpisz komendę:

composer require tpay-com/tpay-php

2. Pobierz bibliotekę Tpay Open API [GitHub - tpay-com/tpay-openapi-php].
W głównym folderze Magento wpisz komendę:

composer require tpay-com/tpay-openapi-php

3. Pobierz pliki modułu Tpay [GitHub - tpay-com/tpay-magento2-basic: Magento2 basic payments module ].  W głównym folderze Magento wpisz komendę:

composer require tpay-com/magento2basic

4. W głównym folderze Magento wpisz komendy, aby uruchomić moduł:

php bin/magento module:enable tpaycom_Magento2basic
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile
php bin/magento setup:static-content:deploy

Konfiguracja ustawień modułu:

 1. Przejdź do zakładki Stores → Configuration.
 2. Z menu wybierz Sales → Payment Methods.

Instruktaż:

 • Dla wszystkich poniższych opcji konfiguracji modułu, skonfiguruj najpierw główne ustawienia z punktu I.
 • Uruchomienie metody płatności szybki przelew online i płatność kartą przy pomocy panelu transakcyjnego Tpay za pośrednictwem Open API: punkt II.
 • Uruchomienie metody płatności szybki przelew online i płatność kartą przy pomocy Panelu Transakcyjnego Tpay za pośrednictwem Origin API: punkt III.
 • Uruchomienie płatności kartą płatniczą ON-SITE za pośrednictwem Open API: punkty II i IV.
 • Uruchomienie płatności kartą płatniczą ON-SITE za pośrednictwem Origin API: punkt V.
 • Uruchomienie płatności Easy ON-site: punkt II.

I. Ustawienia główne:

 Główne ustawienia modułu:

Przykładowa konfiguracja (dane należą do konta demo - we własnej konfiguracji użyj danych ze swojego konta).

 • Aktywny - aktywacja modułu.
 • Opis  - tytuł płatności, który zobaczą klienci podczas dokonywania zakupu.
 • ID Sprzedawcy - identyfikator sprzedawcy nadany podczas rejestracji konta w systemie Tpay, służy jako login podczas logowania do Panelu Akceptanta.
 • Kod bezpieczeństwa - kod bezpieczeństwa, dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Ustawienia  →  Powiadomienia →  sekcja Bezpieczeństwo.
 • Tylko metody płatności księgujące online - funkcja umożliwiająca pokazywanie tylko tych metod płatności, które księgują w czasie rzeczywistym.
 • Bezpośrednie przekierowanie do banku - funkcja umożliwiająca przekierowanie kupującego bezpośrednio do banku z pominięciem panelu transakcyjnego Tpay.
 • BLIK poziom zero - tzw. BLIK on-site, funkcja pozwalająca klientowi na wpisanie kodu BLIK na stronie sklepu. Wyłączona funkcja spowoduje, że użytkownik zawsze będzie przekierowywany na stronę eBLIK, gdzie wpisuje kod.
 • Użyj trybu Sandbox - funkcja uruchamia tryb Sandbox. Do integracji środowiska produkcyjnego użyj danych z Panelu Akceptanta, natomiast do integracji środowiska Sandbox użyj danych z konta Sandbox.

 

II. Płatności standardowe (Open API):

Konfiguracja uruchamia przyjmowanie płatności przez szybki przelew online. Konfiguracja wykorzystuje dane uwierzytelniające Open API.

Przykładowa konfiguracja (dane należą do konta demo - we własnej konfiguracji użyj danych ze swojego konta).

 

 • Aktywny - aktywacja płatności.
 • Client ID - identyfikator API klienta, dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Integracja  →  API →  sekcja Klucze do nowego Open API w polu Client ID.
 • Secret - dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Integracja  →  API →  sekcja Klucze do nowego Open API w polu Secret.
 • Wyróżnij płatność - funkcja pozwala na wyróżnienie metody lub metod płatności. 

III. Konfiguracja Origin API:

Konfiguracja konieczna do przyjmowania płatności kartowych w trybie on-site dla Origin API.  Jeśli Twój punkt sprzedażowy nie będzie przyjmował płatności kartowych w trybie on-site, nie aktywuj tej konfiguracji.

Przykładowa konfiguracja (dane należą do konta demo - we własnej konfiguracji użyj danych ze swojego konta).

 

 • Aktywny - aktywacja konfiguracja.
 • Klucz API - klucz API, dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Integracja  →  API →  sekcja Klucze do starego API.
 • Hasło API - hasło API, dostępne w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Integracja  →  API →  sekcja Klucze do starego API.

 

IV. Konfiguracja kart płatniczych on-site:

Przed przyjmowaniem produkcyjnych płatności kartowych upewnij się, że masz wyłączony tryb testowy na swoim koncie Tpay*.

Przykładowa konfiguracja (dane należą do konta demo - we własnej konfiguracji użyj danych ze swojego konta).

 

 • Aktywny - aktywacja konfiguracja.
 • Opis - tytuł płatności, który zobaczą klienci podczas dokonywania zakupu.
 • Klucz RSA - klucz RSA, dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Płatności kartamiAPI → sekcja Klucz publiczny RSA (widoczny po włączeniu metody securesale).
 • Włącz zapisywanie karty - funkcja, dzięki której klienci mogą zapisać dane karty podczas zakupów. Przy kolejnej płatności klient nie będzie musiał ponownie wpisywać danych karty (dostępne tylko dla użytkowników zalogowanych w sklepie).

*tryb testowy możesz włączyć/wyłączyć w Panelu Akceptanta w zakładce Ustawienia -> Tryb testowy. Wyłączenie trybu testowego jest możliwe tylko dla zweryfikowanych kont. 

V. Konfiguracja kart płatniczych Origin API:

Przykładowa konfiguracja (dane należą do konta demo - we własnej konfiguracji użyj danych ze swojego konta).

 

 • Kod weryfikacyjny - dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Płatności kartamiAPI.
 • Klucze API - dostępne w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Płatności kartamiAPI.
 • Hasło API - dostępne w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Płatności kartami API.
 • Algorytm podpisu - dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Płatności kartamiAPI.

VI. Dodatkowe ustawienia:

 

Przykładowa konfiguracja (dane należą do konta demo - we własnej konfiguracji użyj danych ze swojego konta).

Dodatkowe, opcjonalne ustawienia modułu.

 • Wyślij wiadomość z fakturą na adres e-mail klienta - funkcja wysyła maila z fakturą do klienta.
 • Pozycja płatności - pozycja umiejscowienia płatności Tpay wśród innych metod dostępnych w sklepie.
 • Wszystkie czy dozwolone kraje - funkcja pozwala na ograniczenie wyświetlanie się płatności Tpay dla wybranych krajów.
 • Minimalnakwota - minimalna kwota zamówienia, dla której będą dostępne płatności Tpay. Pozostaw to pole puste, jeśli nie chcesz zastosować minimalnej kwoty.
 • Maksymalnakwota - maksymalna kwota zamówienia, dla której będą dostępne płatności Tpay. Pozostaw to pole puste, jeśli nie chcesz zastosować maksymalnej kwoty.
 • Widok płatności bankowych - jeśli na sklepie jest ustawiona inna waluta niż PLN, ale chcesz by kupujący miał możliwość płacenia przez bank, aktywuj te opcje.