Prestashop - czy w trybie multistore można skonfigurować wiele kont sprzedawcy?

Tak, w panelu administracyjnym wystarczy wybrać sklep, który ma zostać skonfigurowany, a następnie wprowadzić dane do konfiguracji modułu Tpay.

Dla każdego sklepu można przeprowadzić konfigurację indywidualną lub zdefiniować wartości domyślne, konfigurując widok sklepu "Wszystkie sklepy".

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0