Czy można testować API kartowe bez podpisywania umowy z Elavon ?

W dokumentacji technicznej dostępnej pod adresem można przetestować API korzystając z klucza demo dostępnego na stronie z lewej strony pod metodami  API Transakcyjnnego .

Dane wymagane do przetestowania metod można łatwo pobrać klikając pod sekcję "body sample". 

Niektóre z metod wymagają uzupełnienia parametrów rzeczywistymi danymi aby wynik zapytania był poprawny. 

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0