Aby korzystać API transakcji i/lub przekazów masowych:

  1. Przejdź do panelu odbiorcy płatności tpay.com i wybierz „ustawienia” -> „API”
  2. Kliknij przycisk generuj: 
  3. Następnie wprowadź nowe hasło api w puste pola
  4. Wybierz "Dostęp"->"Tak" jeśli klucz ma być aktywny
  5. Zaznacz potrzebne dostępy:
    1. Dostęp "Transakcja" umożliwia generowanie transakcji przez API, jest to niezbędne dla metody create oraz płatności BLIK Level 0 i OneClick
    2. Dostęp "Zwroty" umożliwia wykonanie zwrotu transakcji przez API
  6. Kliknij przycisk zapisz aby zatwierdzić wygenerowany dostęp.