Jak rozróżnić powiadomienia w trybie dwuetapowego przyjmowania płatności?

Powiadomienia można rozróżnić na podstawie parametru "tr_status". W momencie otrzymania pierwszego powiadomienia, parametr ten przyjmie wartość "PAID". W drugim powiadomieniu będzie to "TRUE" lub "CHARGEBACK", w zależności od decyzji w pierwszym kroku.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0