Jak powiązać płatność w iMerchantConnect z zamówieniem w sklepie?

Standardowo w raportach z systemu iMerchantConnect płatność ma przypisany tytuł transakcji z sytemu Tpay np. TR-123-RHNUH0X. Tytuł ten znajduje się w kolumnie 'Tekst ref. transakcji'.  

Jeśli dla danej płatności w kolumnie  'Tekst ref. transakcji' ma pojawić się inna wartość, np. numer zamówienia ze sklepu, należy przesłać dany numer w parametrze custom_description. Pole custom_description jest wykorzystywane jedynie do uzupełniania wartości 'Tekst ref. transakcji' w systemie iMerchantConnect. Dotyczy płatności kartą oraz VisaCheckout. 

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0