Opłaciłem aktywację konta ze złego rachunku bankowego. Chcę zwrotu pieniędzy.

Zgodnie z §8 ust. 4 Ogólnych warunków świadczenia usług płatniczych opłata aktywacyjna jest bezzwrotna, również w przypadku wykonania jej z błędnego rachunku bankowego.

Za każdą opłatę aktywacyjną jest wystawiana faktura, którą można pobrać w Panelu Akceptanta w zakładce Księgowość > Faktury.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0