Czy istnieje domyślna bramka do testów autoryzacyjnych powiadomień ?

Do testowania powiadomień sugerujemy korzystać z gotowej funkcji dostępnej w Panelu Odbiorcy Płatności -> Menu -> Integracja -> testowanie powiadomień.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0