ID Sprzedawcy

Unikalny numer przypisany użytkownikowi. Używany jest podczas logowania, umożliwia uprawniony dostęp systemu Tpay.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0