ID sprzedawcy

Unikalny numer przypisany użytkownikowi. Używany jest podczas logowania, umożliwia uprawniony dostęp systemu Tpay.com.

 

Czy odpowiedź była przydatna?
 1
 0