Środowisko testowe – Sandbox

1. Wstęp

Zapoznajesz się z dokumentem, który zawiera podstawowe informacje na temat środowiska testowego Sandbox usługi bramki płatniczej Tpay przeznaczonej do testowania integracji.

Funkcjonalności środowiska Sandbox są mocno zbliżone do środowiska produkcyjnego. Rozwiązanie korzysta z niezależnej od produkcji bazy danych, a kwoty pieniężne widoczne w Sandboxie, np. salda, nie są rzeczywistymi środkami pieniężnymi.
Różnice pomiędzy środowiskiem produkcyjnym a Sandboxem opisuje ten dokument.

2. Rejestracja

Z Sandboxa mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy: https://register.sandbox.tpay.com.

Proces rejestracji przebiega tak samo, jak zakładanie konta produkcyjnego:

  1. Na https://register.sandbox.tpay.com  należy wypełnić formularz – podać adres e-mail oraz nazwę firmy. 
  2. Następnie kliknąć w link aktywacyjny obecny w wiadomości wysłanej na wskazany adres mailowy.
  3. Na koniec ustala się hasło do swojego konta.

Na potrzeby Sandboxa proces weryfikacji jest wyłączony, dlatego z konta można korzystać od razu  po rejestracji.

3.Przydatne linki

Środowisko Sandbox dostępne jest w subdomenie sandbox.tpay.com, aby odróżnić je od produkcyjnego serwisu Tpay.

Przydatne linki:

4. Dostęp

Środowisko Sandbox umożliwia przetestowanie funkcjonalności serwisu Tpay wszystkimi możliwymi metodami integracji zarówno płatności poprzez link, jak i z użyciem API.

Zalecamy wykorzystanie Open API do komunikacji ze środowiskiem Sandbox, ale w celu zachowania wstecznej kompatybilności, dajemy również dostęp do Origin API.

Open API

W celu uzyskania dostępu do serwisu Sandbox za pomocą Open API, należy w Panelu Akceptanta Sandbox przejść do sekcji Integracja > API. Dane niezbędne do autoryzacji, będą dostępne w pierwszej sekcji.

 

Origin API

W celu uzyskania dostępu do serwisu Sandbox za pomocą Origin API, należy w Panelu Akceptanta Sandboxprzejść do sekcji Integracja > API. Dane niezbędne do autoryzacji będą dostępne w drugiej sekcji.

 

Link do płatności

W celu wygenerowania linku do płatności, czyli spreparowania żądania płatności, należy przejść do sekcji Linki do płatności.
Wypełnienie formularza skutkuje otrzymaniem zestaw linków do płatności (normalnego oraz skróconego [hash]), jak również formularza w HTML do wstawienia bezpośrednio na stronie sprzedawcy.

 

 

5. Funkcjonalności

Użytkownicy Sandbox mają możliwość przetestowania wszystkich dostępnych funkcjonalności – są one domyślnie włączone dla wszystkich zarejestrowanych kont.


Różnice między środowiskiem produkcyjnym a Sandbox wynikają ze specyfiki środowiska testowego, w tym z braku połączenia z systemami zewnętrznych dostawców (np. banków), lub ograniczenia wpływu testów na rzeczywistych użytkowników (np. domyślne zablokowanie wysyłania maili do płatników).

Uwaga!

Nie wszystkie kanały płatności są dostępne dla wszystkich użytkowników. Zależy to w dużej mierze od etapu procesu weryfikacji danego sprzedawcy, jak również od zewnętrznych dostawców. 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu poprzez formularz znajdujący się w Panelu Sandboxa.

6.Kanały płatności

Płatności kartami

Na potrzeby środowiska Sandbox przygotowaliśmy zestaw testowych kart płatniczych. Nie jest możliwe przeprowadzenie transakcji z udziałem kart o innych numerach.

 

Testowy numer karty płatniczej

Data ważności

CVV

2223000280000016

12/25

100

4056217843597258

06/22

795

5204740000001002

12/25

100

5457210002001016

12/25

657

4012001037141112

12/24

207

 

Dodatkowo istnieje możliwość przetestowania walidacji 3DS według następujących reguł:

  • kwota zakończona na 1 (grosze) frictionless (płatność bez dodatkowego potwierdzania przez 3DS), np. 5.21
  • kwota zakończona na 3 method notification zakończone sukcesem (5.23)
  • kwota zakończona na 5 method notification zakończone błędem (5.25)
  • kwota zakończona na 6 decline (5.26)

kwota zakończona na inną wartość powoduje przekierowanie na challenge (wymuszenie 3DS, np. 5.27, 5.24)

Google Pay - karty testowe

W celu poprawnego przetestowania integracji Google Pay z Tpay na środowisku Sandbox, wykorzystaj pakiet kart testowych Google

Karty testowe Google umożliwiają:

Jeżeli chcesz skorzystać z kart testowych:

1. Zapisz się do grupy użytkowników pakietów kart testowych: https://groups.google.com/forum/?hl=pl#!forum/googlepay-test-mode-stub-data

2. Po wejściu na stronę kliknij w przycisk “Dołącz do grupy”:

3.  Następnie, po odświeżeniu strony, wyświetli się informacja o pozytywnym nadaniu dostępu:

 4. Od teraz masz dostęp do kart testowych!

Uwaga! 

  • Pakiet kart testowych jest przeznaczony do użytku tylko w środowiskach TEST.
    Pamiętaj, aby poprawnie ustawić zmienną środowiskową  ({environment: 'TEST'})

Płatności BLIK

Testowanie płatności z wykorzystaniem kanału BLIK wymaga podania kodu autoryzacyjnego. Dla płatności testowych poprawny kod autoryzacyjny musi zaczynać się od 777, np. 777654.

Funkcjonują również kwoty testowe, które nawet w przypadku podania prawidłowego kodu (tj. z  777 na początku), powodują zwrócenie błędu z systemu Polskiego Standardu Płatności (dostawcy systemu BLIK) w tzw. odpowiedzi asynchronicznej (płatność przyjęta jest do realizacji, ale po chwili odrzucona). Są to:

Dla płatności BLIK istnieje możliwość wykorzystania requestów do Open API w celu wygenerowania i opłacenia transakcji:

Zwykłe płatności można rozszerzyć o zapisanie aliasu użytkownika, umożliwiając mu płatność bez konieczności podawania kodu BLIK następnym razem. Alias jest unikatowym ciągiem znaków generowanym w systemie merchanta, typ aliasu to UID.

Po udanym zarejestrowaniu aliasu można wykonać kolejną płatność bez podawania kodu BLIK, a tylko z samym aliasem.

Płatność rekurencyjna polega na rejestracji aliasów typu PAYID w sposób analogiczny do aliasów UID, natomiast ich zastosowanie oraz możliwości konfiguracji różnią się od zwykłych aliasów UID.

Przelew natychmiastowy (online, szybki)

W celu przetestowania działania tej metody płatności, należy w bramce płatniczej wybrać opcję Bank Transfer, a następnie bank, w którym ma być  sfinalizowana płatność. 

Środowisko Sandbox odwzorowuje zachowanie produkcyjne, dlatego w przypadku ścieżki negatywnej pojawi się komunikat o oczekiwaniu na płatność, ponieważ banki nie przesyłają informacji o porzuconej płatności.

7. Dokumentacja

Dokumentacja Open API:https://openapi.tpay.com

Dokumentacja Origin API:https://docs.tpay.com