POPULAR_QUESTIONS

WooCommerce instrukcja

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024

Wymagania:

 • Platforma WordPress z wersją PHP minimum 5.3.
 • Zainstalowana wtyczka WooCommerce.
 • Aktywne konto w tpay.com

Instalacja manualna:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPress.
 2. W menu przejdź Wtyczki, następnie kliknij Dodaj nową.
 3. Naciśnij Wyślij wtyczkę na serwer, następnie wybierz pobraną wtyczkę zainstaluj i uruchom ją.
   
   

Konfiguracja: 

 1. Przejdź do WooCommerce, wybierz Ustawienia, a następnie kliknij zakładkę Płatności.
 2. Włącz metodę płatności Tpay, aby dokonać konfiguracji wtyczki, kliknij przycisk Zarządzaj.
 3. Skonfiguruj danymi z konta Tpay według przykładu poniżej.

 • Włącz/Wyłącz — tę opcję należy pozostawić włączoną. 
 • Nazwa — tekst, który zobaczą klienci podczas dokonywania zakupu. 
 • Tytuł transakcji — umożliwia zmianę domyślnego tytułu transakcji.
 • ID sprzedawcy — jest to ID nadane Sprzedawcy podczas rejestracji konta w systemie Tpay, służy jako login podczas logowania do Panelu Akceptanta. 
 • Kod bezpieczeństwa — kod, który jest dostępny w Panelu Akceptanta w systemie Tpay w zakładce Ustawienia -> Powiadomienia sekcja Bezpieczeństwo.
 • Włącz płatność blikiem na stronie sklepu — opcja ta umożliwia sprzedawcy uruchomienie szybkich płatności blik w trybie LVL 0.
 • Klucz API — Klucz, który jest wymagany do uruchomienia płatności blikiem w levelu 0. Aby go uzyskać należy przejść do Panelu Akceptanta, kliknąć w zakładkę Integracja, a następnie API. W tej sekcji nadajemy odpowiednie uprawnienia do klucza API tj.“Transakcja” oraz “Zwroty” jak również włączamy klucz ustawiając opcję na wartość “Tak”.
 • Hasło API — niezbędne do przyjmowania płatności blik w levelu 0. Hasło do klucza API znajdującego
  się w Panelu Akceptanta → Integracja → API. Dla nowo utworzonych kont w systemie należy wygenerować dostęp do API.
  Instrukcja jak to wykonać znajduję się pod tym linkiem.
 • Dopłata doliczana za korzystanie z tej metody płatności — opcja umożliwiająca doliczanie opłat dodatkowych do kwoty zamówienia za korzystanie z płatności Tpay.
 • Włącz wybór banku na stronie sklepu -
  TAK - klient dokonuje wyboru banku na stronie sklepu.
  NIE - klient dokonuje wyboru banku po przejściu do panelu transakcyjnego Tpay.
 • Widok listy kanałów — opcja umożliwiająca zmianę wyglądu wyświetlania kanałów płatności na stronie sprzedawcy.
 • Włącz dla wysyłki — opcja umożliwiająca wybranie konkretnych metod wysyłki, dla których chcemy uruchomić płatności. W przypadku wszystkich należy pozostawić te pole puste.
 • Automatycznie oznaczaj zamówienia jako zrealizowane — opcja umożliwiająca zmianę statusu zamówienia na “Zrealizowane” zaraz po opłaceniu zamówienia przez klienta. W przypadku sprzedaży produktów cyfrowych zalecamy wybrać opcję “TAK”, wtedy klient po dokonaniu płatności otrzyma produkt od razu.
 • Status po złożeniu zamówienia — opcja umożliwiająca automatyczne ustawienie statusy zamówienia po zrealizowaniu transakcji. Status “Oczekujące” - jest zarezerwowany dla zamówień, które klient złożył w sklepie i jeśli nie opłaci zamówienia to status nadal będzie oczekiwał na płatność, zamówienie nie zostanie wstrzymane. Status “Wstrzymane” jest zarezerwowany dla zamówień, które klient złożył w sklepie, ale finalnie ich nie opłacił i zamówienie zostaje wówczas ze statusem “Wstrzymane”
 • Mój serwer korzysta z proxy — opcja wyłączająca sprawdzanie adresu IP serwera wysyłającego powiadomienie o wpłacie (niezalecane!)
 • Pokaż tylko metody płatności księgujące online — opcja umożliwiająca pokazywanie tylko tych metod płatności, które księgują w czasie rzeczywistym.
 • Dostępność w krajach — wybór krajów, dla których dostępna będzie bramka płatności.


 Konfiguracja bramki kartowej:

 1. Przejdź do WooCommerce, wybierz Ustawienia, a następnie kliknij zakładkę Płatności.
 2. Włącz metodę płatności Tpay credit cards, aby dokonać konfiguracji wtyczki, kliknij przycisk Zarządzaj.
 3. Skonfiguruj danymi z konta Tpay według przykładu poniżej.

 • Włącz/Wyłącz — opcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie płatności kartowych.
 • Nazwa metody płatności — opcja umożliwiająca zmianę nazwy płatności.
 • Mój serwer korzysta z komunikacji przez proxy — opcja wyłączająca sprawdzanie adresu IP serwera wysyłającego powiadomienie o wpłacie (niezalecane!).
 • Włącz dla wysyłki — możliwość wyłączenia bramki płatności dla wybranych metod dostawy.
 • Automatycznie oznaczaj zamówienie jako zrealizowane — opcja umożliwiająca zmianę statusu zamówienia na zrealizowane po dokonaniu przez klienta płatności.
 • Numer MID’u — wybór profilu MID.
 • Włącz MID — opcja umożliwiająca wybranie czy dany MID będzie aktywny, czy nie.
 • Konto wielowalutowe — funkcja umożliwiająca nam wybranie czy MID jest kontem wielowalutowym, czy nie. 
 • Domena przypisana do MID’u — pole, w którym wskazujemy, która domena będzie korzystać z MID’a, bardzo ważne, aby pamiętać o zakończeniu adresu znakiem /.
 • Waluty, dla których ma być używany MID — pole, w którym wpisujemy, dla których konkretnych walut wybrany MID ma być wykorzystywany. W wypadku gdy MID ma być używany dla wszystkich walut pole powinno pozostać puste.
 • Opis — pole umożliwiające ustawienie opisu bramki, który widzi użytkownik w momencie tworzenia zamówienia.
 • Tytuł transakcji — pole umożliwiające ustawienie opisu transakcji, do którego dodane zostanie “Zamówienie nr (ID)”.
 • Klucz API, Hasło API, Kod weryfikacyjny, Typ hash oraz Klucz RSA uzupełniamy na podstawie danych znajdujących się w Panelu Akceptanta w zakładce Płatności kartami → API.
 • Dopłata doliczana za korzystanie z metody płatności — funkcja umożliwiająca włączenie dopłaty do transakcji.
 • Kwota dopłaty — kwota wykorzystywana dla opcji powyżej.


Konfiguracja sklepu wielowalutowego:

Konto wielowalutowe: Wybierz typ konta, które posiadasz w Elavon:

 • tylko PLN dla kont z włączonym eDCC.
 • wszystkie obsługiwane waluty dla kont z włączonym multi currency.

 

W przypadku konfiguracji sklepu, w którym chcemy umożliwić klientowi płatność wieloma walutami musimy kolejno:

 1. Przejść do ustawień konfiguracyjnych wtyczki Tpay credit cards.
 2. Wybieramy z listy Numer MID’u: 1.
 3. W polu domena przypisana do MID’u wpisujemy adres domeny, która będzie korzystać z MID’u nr. 1.
 4. Uzupełniamy resztę danych na podstawie danych z Panelu Akceptanta (Płatności kartami → “API”).
 5. Zmieniamy na liście numer MID’u: 2.
 6. Postępujemy analogicznie jak w sytuacji MID’u nr 1 z tą różnicą, że zmieniamy domenę z domyślnej na tą, która będzie korzystać z tego MID’u.

Przykład:

 • Posiadamy sklep w domenie http://www.sklep.pl/, który domyślnie działa w polskim języku, sklep posiada również opcję wyświetlania strony w języku angielskim. Zmiana języka z polskiego na angielski powoduje, że adres z http://www.sklep.pl/ zmienia się na http://www.sklep.pl/en/.
 • W przypadku konfiguracji płatności wykonywanych na stronie w języku polskim używamy MID’u nr 1 (w naszym przypadku konto jednowalutowe — złotówkowe), w którym dla opcji Konto wielowalutowe zaznaczamy
  wartość NIE - tylko PLN, a w polu Domena przypisana do MID’u wpisujemy adres strony, która działa w języku polskim tj. http://www.sklep.pl/.
 • Następnie zmieniamy nasz MID z numeru 1 na 2 w polu Konto wielowalutowe ustawiamy opcję TAK - wszystkie obsługiwane waluty ( w naszym wypadku MID numer 2 to konto wielowalutowe) natomiast w polu Domena przypisana do MID’u wpisujemy adres http://www.sklep.pl/en/.
 • Prosimy zwrócić uwagę na znak / na końcu adresu domeny w większości przypadków jego dodanie jest konieczne do poprawnego wyświetlenia bramki płatności.


Uwaga

Woocommerce automatycznie zmienia status każdego niezrealizowanego zamówienia na anulowane. Żeby zmienić czas aktywności takiego zamówienia, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami

 1. Zaloguj się do konta administratora w platformie WordPress.
 2. Przejdź do ustawień wtyczki WooCommerce. 
 3. Wybierz zakładkę Produkty -> Magazyn. 
 4. Następnie w sekcji “Wstrzymuj stan magazynowy” wpisz w minutach, ile czasu towar może być wstrzymany i ma oczekiwać na opłacenie. Po przekroczonym czasie status transakcji zmieni się na “Anulowany”. Jeśli zostawisz puste okno, zmianę statusu zamówienia będzie trzeba realizować samodzielnie.

Musi być zaznaczona opcja “Włącz zarządzanie stanem magazynowym”.

Domyślny czas to 60 minut.