Jak można zintegrować zwroty transakcji poprzez API

Wykonywanie zwrotów musi odbywać się poprzez API, do którego Sprzedawca będzie musiał wygenerować dostęp w naszym Panelu Odbiorcy Płatności. Przydany może być w tym celu artykuł: Jak wygenerować dostęp do API transakcji podstawowych

Zwrot transakcji można wykonać korzystając z dwóch metod: "transaction" oraz "any". Pierwsza z nich pozwala zwrócić całą transakcję, natomiast druga dowolną kwotę.

Zgodnie z naszą dokumentacją, należy przesyłać (np Curl'em) parametry odpowiednie dla danej metody na adres https://secure.tpay.com/api/gw/key/chargeback/method

Gdzie:

key - klucz dostępu API
method - wybrana metoda API.

Do każdego wywołania należy również jako parametr przesyłać api_password czyli hasło dostępu do klucza api.

W API zwrotów kluczowym parametrem jest tytuł transakcji, który jest przesyłany po każdej transakcji na adres zdefiniowany jako result_url oraz zwracany w metodzie API create.

Szczegółowy opis metody zwrotów znajduje się w naszej dokumentacji technicznej.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0