Zwrot częściowy

Możliwość zwrócenia Płatnikowi części kwoty (np. pomniejszonej o prowizję). 

Instrukacja jak dokonać zwrotu znajduj się pod adresem.

Czy odpowiedź była przydatna?
 0
 0