Jakie statusy mogą przyjąć powiadomienia POST o płatnościach?

Wartości parametrów powiadomienia POST o płatności, opisane w dokumentacji https://docs.tpay.com/#!/Tpay/tpay_notifications mogą być różne, w zależności od ustawień konta sprzedawcy.

Poniżej znajduje się lista wariantów parametrów, jakie mogą być przesłane, w zależności od tych ustawień.

Ustawienia akceptowania nadpłat i niedopłat znajdują się w Panelu Akceptanta, w zakładce Transakcje-> Ustawienia.

Poprawne płatności:

W przypadku gdy kwota zapłacona przez klienta pokrywa się z docelową kwotą transakcji, system Tpay wyśle zawsze powiadomienie zawierające:

tr_amount i tr_paid mają taką samą wartość
tr_status = TRUE
tr_error = none

Płatności będą zawsze poprawne, gdy płatnik nie ma możliwości edycji kwoty - wykonując płatności przez e-transfery, BLIK lub kartą.

Nadpłaty:

Gdy akceptowane są wyłącznie transakcje poprawne i wystąpi nadpłata system Tpay wyśle powiadomienie:

tr_amount - kwota docelowa transakcji
tr_paid - faktycznie zapłacona kwota
tr_status = FALSE
tr_error = overpay

W tej sytuacji sprzedawca ma możliwość ręcznej reakcji (w Panelu Akceptanta) na nadpłaconą transakcję i zaakceptowania jej w całości lub tylko w kwocie docelowej. W przypadku kwoty docelowej wysłane zostanie drugie powiadomienie takie jak przy prawidłowej transakcji, a w przypadku zaakceptowania całej kwoty:

tr_amount - kwota docelowa transakcji
tr_paid - faktycznie zapłacona kwota
tr_status = TRUE
tr_error = overpay

Gdy nadpłaty są akceptowane domyślnie w ustawieniach konta, system Tpay wyśle od razu powiadomienie takie jak po ręcznej akceptacji całej wpłaty w ww. przypadku.

Niedopłaty:

Gdy w ustawieniach konta sprzedawcy zostanie wskazany "Próg niedopłaty" na przykład 2zł i kwota wpłacona przez klienta mieści się w tym zakresie (kwota docelowa - 2zł), system Tpay wyśle powiadomienie zawierające:

tr_amount - kwota docelowa transakcji
tr_paid - faktycznie zapłacona kwota
tr_status = TRUE
tr_error = surcharge

Gdy klient wpłaci kwotę zbyt małą, która nie mieści się w progu akceptowanej niedopłaty, system Tpay nie wyśle żadnego powiadomienia do sprzedawcy oraz automatycznie wygeneruje i wyśle płatnikowi link umożliwiający dopłatę brakującej kwoty. Tak długo jak środki wpłacone nie osiągną żądanej wartości, saldo Sprzedawcy nie jest powiększane o wpłaconą kwotę.
Sprzedawca może w takiej sytuacji poczekać aż płatnik dopłaci brakujące środki albo podjąć ręczną akcję i przyjąć lub zwrócić transakcję w Panelu Akceptanta.

Gdy Płatnik wykona dopłatę, w zależności od sumy wpłaconych środków następuje ponowna weryfikacja według powyższych reguł.

Zwroty:

Gdy zostanie wykonany ręczny zwrot całej kwoty transakcji z poziomu Panelu Akceptanta lub transakcja z nadpłatą/niedopłatą zostanie zwrócona przez Sprzedawcę:

Parametr tr_status przyjmuje wartość "CHARGEBACK". Pozostałe parametry są takie same jak w powyższych przypadkach i zależą od tego, czy została dokonana nadpłata, niedopłata, czy prawidłowa wpłata.

Lista wartości jakie mogą przyjąć parametry (enum):

tr_status: TRUE, FALSE, CHARGEBACK

tr_error: none, overpay, surcharge

Powyższy schemat dotyczy wszystkich transakcji w systemie Tpay z wyjątkiem transakcji generowanych przez API kartowe dla tych transakcji nie może wystąpić nadpłata lub niedopłata, więc zawsze wysyłane jest tylko i wyłącznie powiadomienie po poprawnej płatności. Przesyłany jest wtedy parametr "status" z wartością "correct".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was this answer helpful?
 0
 0